7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

services_02-1
services_02-2

„Zapracujte na své kariéře již při studiu“

Cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání.

Výhody studia na SŠ KNIH

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na VŠ humanitního zaměření.

Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.

Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné SŠ, na které studoval.

Přijetí do prvního i vyššího ročníku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.

Vedení a pedagogický tým školy

Pedagogický tým školy sestává z několika interních zaměstnanců. Vedení školy je tvořeno ředitelem školy a jeho zástupcem.

Stále máme volná místa

pro denní studium

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Kód:66-43-M/01
Délka:4 roky
Motto:Poznávat, obdivovat a šířit knihu

Zahájení

Přijetí do prvního i vyššího ročníkku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.

Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.

Vzdělání

Školní vzdělávací program výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám.

Školné

Výše školného pro školní rok 2024/2025 je 22 000 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (výše jedné splátky je 11 000 Kč). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 500 Kč na celou dobu studia.

Uplatnění

V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru.

Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.

Potvrzení

Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.

Omezení

Naše škola je bezbariérově přístupná.

Přijímačky

Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy; pokud ředitel nerozhodně o nekonání jednotné přijímací zkoušky. V dalších kolech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

O programu

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Poznávat, obdivovat a šířit knihu"

Přijímací řízení

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia.

Maturitní zkouška

Tyto zkoušky budou mít podobu písemných testů, tvořených otevřenými nebo uzavřenými testovými otázkami

Harmonogram školního roku

Termíny praxí, maturit, ale také prázdnin, státních svátků a ředitelského volna.

2. kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2022/2023

Rádi byste si dodělali k základnímu vzdělání maturitní zkoušku, ale nemůžete si dovolit vracet se každý den do školních lavic? Řešením by pro vás mohlo být dálkové studium oboru Humanitní studium s obchodním zaměřením. Stačí mít ukončené základní vzdělání a chtít pokračovat dál.

Výsledky přijímacího řízení

 

naleznete zde

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – v programu MS Excel si je můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). – Formuláře maji v excelovském sešitu dvě záložky, které odpovídají líci a rubu formuláře přihlášky – obě je nutné vyplnit. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.).

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 si můžete stáhnout zde.

 

Přihlášky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení zasílejte na adresu: 

Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Detailnější informace naleznete zde.
Přehled vyhlášených kol přijímacího řízení zde.