7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Testování na školách

10. 9. 2021 končí screeningové testování na školách.
Od  13.  9.  2021  proto nebude  ve  školách  a  školských  zařízeních  platit  povinnost zajištění screeningového testování dětí a žáků.

Vzhledem k tomu, že v  případě  zhoršení  epidemické  situace nelze  vyloučit obnovení  povinnosti screeningového testování v konkrétně vymezených regionech, je namístě, aby si školy a školská zařízení ponechaly stávající  zásoby Ag testů,  které  jim  byly  bezúplatně  poskytnuty z  centrálních distribucí(a které školy převzaly),a to nejméně do konce října 2021.

V případě, kdy by bylo nezbytné obnovit povinnost screeningového testování ve   školách, bude podle dohody MŠMT a Ministerstva zdravotnictví tato skutečnost známá vždy nejpozději 7 dní před opětovným zahájením testování. Tato doba  pak  bude  využita  pro přípravu  a zajištění distribuce potřebných testů školám a školským zařízením. 

Povinnost prokazovat se OTN také končí u zaměstnanců.

Čestné prohlášení o provedeném testu ve škole s negativním výsledkem v současné době nelze pokládat za doložení podmínek, jelikož ve školách žádné testování na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví neprobíhá.

Připomínáme, že školy si ponechávají zásoby antigenních testů z centrálních distribucí (prozatím nejméně dokonce října2021).

Testy z těchto zásob mohou školy využít i v následujícím období v případě, že by v rámci vzdělávání realizovaly aktivitu, u které je účast podmíněna OTN (např. výuka plavání v případech, kde nebude uplatnitelná výjimka z OTN, návštěva divadla pořádaná v rámci vzdělávání apod.). Upozorňujeme však, že v těchto případech se již neuplatní pravidlo čestného prohlášení o testu provedeném ve škole, ale je nutné test provést až na místě u provozovatele (tedy v bazénu, divadle, kině apod.) a jeho výsledek je využitelný pouze pro tento jednorázový účel.

Testy však není možné využít pro soukromé účely žáků nebo zaměstnanců školy.

Výdej rezervních testů na krajských pracovištích NPI byl v současné době (po ukončení plošného screeningového testování ve školách) pozastaven, tedy není možné je využít k výše uvedeným účelům.