7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Klub DIANA

 

Střední škola KNIH, o. p. s.  spolupracuje od roku 2015 v rámci projektu SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST s Klubem DIANA,

hlavním posláním této organizace je pomáhat onkologicky nemocným pacientkám probudit v nich sílu a odvahu znovu se zapojit do života ve společnosti. Usilujeme o to, aby nikdo nezůstal osamocen se svou nemocí.

Poslání a cíle Klubu Diana:
  • pomoc při překonávání těžké životní situace
  • zajišťovat rehabilitační cvičení a plavání
  • spolupráce s lékaři na poradenské a přednáškové činnosti
  • zajišťování rekondičních pobytů, zájezdů a jednodenních výletů
  • informace o zdravotnických pomůckách a lázeňské léčbě aj.
  • zaměřovat se na osvětu široké veřejnosti o prevenci a rizikových faktorech podílejících se na vzniku rakoviny

 

Poradní dny jsou v Klubu Diana každou středu od 13 – 17 hod. Klub Diana sídlí ve Švejdově pavilonu Masarykova onkologického ústavu v 1.poschodí, u bočního vchodu do pavilonu.

Členy se mohou stát onkologičtí pacienti, jejich rodinní příslušníci a přátelé. Srdečně Vás tímto zvou členové Klubu Diana.

http://www.klubdiana.wz.cz

Naše škola se účastnila 21. ročníku celostátní sbírky ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ, který v letošním roce probíhal ve středu 10.5.2017 a tématicky byla sbírka a preventivní letáky zaměřeni na nádorové onemocnění hlavy a krku.

Naši studenti s členkami Klubu Diana oslovili 5 300 občanů v Brně a nabídli jim květinyměsíčku lekařského a letáčky o prevenci rakoviny.

I na Střední škole KNIH pomáháme dobrým věcem

Dne 10. 5. jsme se zúčastnily dobročinné akce na podporu ČESKÉHO DNE BOJE PROTI RAKOVINĚ pořádaného organizací Ligy proti rakovině Praha.  Dobrovolníci celý den prodávali žluté kytičky, které jsou známým symbolem této akce po celé ČR. Místem našeho působení byla městská část Vinohrady. Většina lidí byla o akci již informována a kytičky si s nadšením od nás kupovali, jiným jsme potřebné informace ochotně poskytly. Naše škola byla jedna z mnoha, která se do projektu zapojila a poskytla dobrovolníky na akci. Například Zakladní škola Mutěnická měla své zástupce na Vinohradech také. Dobré věci přálo i dobré počasí, jelikož den pro rozdávání květinek byl stejně zářivý jako symbolické žluté kytičky. Celkový dojem z akce byl velmi pozitivní a u srdce zahřála pomoc pro dobrou věc, a to nejen dobrovolníky.

Žákyně Střední školy KNIH