7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Přijímací řízení 2024

pro studium ve školním roce 2024/2025

PŘIHLÁŠKY DO 1. KOLA ZASÍLEJTE DO 20. ÚNORA 2024.

  • Kritéria přijímacího řízení pro studium na Střední škole KNIH ve školním roce 2024/2025.
  • Bližší informace o organizaci přijímacích zkoušek spolu s aktuálním formulářem přihlášky ke studiu naleznete na informačním webu Přijímačky 2024.
  • Jak podat přihlášku? Klikněte si na přehledný návod.
  • Přihlášky ke studiu do 1. kola v listinné formě je možné odevzdat v kanceláři školy vždy od 8:00 do 16:30 hodin.

Obory vzdělávání

KódNázev oboruForma studiaPočet přijímaných žáků
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnostidenní30
66-43-M/01Knihkupecké a nakladatelské činnostidálkové15
Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení
Studium Datum zkoušky Pro koho je termín určen
1. termín 12. 4. 2024 Denní i dálková forma
2. termín 15. 4. 2024 Denní i dálková forma
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky 29. a 30. 4. 2024 Denní i dálková forma
 

Výsledky přijímacího řízení

 

naleznete zde

Stále máme volná místa

pro denní studium

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024

Uchazeči o vzdělávání ve školním roce 2023/2024 jsou přijímáni do 1. ročníku denního studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání: Stáhněte si editovatelný PDF soubor přihlášky, vyplňte všechny kolonky a vlastnoručně podepište. Spolu s přihláškou je třeba vlastnoručně podepsat formulář GDPR. Dále prosím vyplňte Osobní dotazník žáka. Pokud máte s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy: uchazeč předloží přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: uchazeč doloží vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích: dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.
  • Doklad o případné publikační činnosti: dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.
  • Potvrzení lékaře na přihlášce ke vzdělávání není vyžadováno. U vzdělávacího oboru 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti není dle NV č. 211/2010 Sb. stanoveno potvrzování zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro přijímací řízení pro studium ve školním roce 2023/2024.

Kritéria pro přijímací řízení pro studium ve školním roce 2022/2023.

 

Přihlášky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení zasílejte na adresu: 

Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Detailnější informace naleznete zde.
Přehled vyhlášených kol přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 zde.

Přehled vyhlášených kol přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 zde.