7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 • Mgr. Roman Svánovský (předseda),
 • RNDr. Libuše Bartková (člen),
 • Zbyněk Šterc (člen).

Správní rada

Správní rada je na základě zákona č. 248/1995 Sb. statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, její členy jmenuje zakladatel. Hlavní povinností rady je dbát na zachování účelu, k němuž byla společnost založena. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele školy, který je statutárním orgánem společnosti. Odvolacím orgánem vůči rozhodnutí ředitele školy je zakladatel. Současnými členy správní rady jsou:

 • RNDr. Libuše Bartková (předsedkyně),
 • Mgr. Hana Wernerová (místopředsedkyně),
 • PhDr. Helena Trávníková (člen).

Dozorčí rada

Dozorčí rada je podle zákona č. 248/1995 Sb. kontrolním orgánem společnosti. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Dále dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. Členy rady jmenuje zakladatel. Dozorčí rada je v současnosti tvořena těmito členy:

 • RNDr. Jaroslava Potůčková (předsedkyně),
 • Mgr. Roman Svánovský (místopředseda),
 • Jiřina Kolouchová (členka).

Studentská rada

Členové Studentské rady za Střední školu KNIH, o.p.s. byli zvoleni v souladu s ustanovením Školního řádu platného pro šk. rok 2017/2018: Kapitola VI. PRAVIDLA VZÁJEMNÉHO SOUŽITÍ, odstavec 1: Studentskou radu si volí žáci vždy na začátku školního roku, a to v počtu alespoň dvou žáků za školu.

Členové Studentských rad mohou v rámci pravidelných setkání s ředitelkou školy diskutovat témata, které žáky zajímají a získané informace jim pak zpětně předat.

 • Veronika Lipmanová 4.K (místopředsedkyně)
 • Agáta Balejová 4.K (člen)
 • Jimmy Hansgut 3.K (předseda)
 • Anna Vlčková 2.K (člen)
 • Věra Tóthová 1.K (člen)