7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Školská rada

Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
  • Ing. Hana Olivová (předseda),
  • PhDr. Klára Masařová, PhD. (členka),
  • Daniela Zbraňková (členka).

Správní rada

Správní rada je na základě zákona č. 248/1995 Sb. statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti, její členy jmenuje zakladatel. Hlavní povinností rady je dbát na zachování účelu, k němuž byla společnost založena. Správní rada jmenuje a odvolává ředitele školy, který je statutárním orgánem společnosti. Odvolacím orgánem vůči rozhodnutí ředitele školy je zakladatel. Současnými členy správní rady jsou:

  • Mgr. Petr Husseini (předseda),
  • Mgr. Soňa Zbytowská (místopředsedkyně),
  • Mgr. Petra Křížková (členka).

Dozorčí rada

Dozorčí rada je podle zákona č. 248/1995 Sb. kontrolním orgánem společnosti. Přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu obecně prospěšné společnosti. Dále dohlíží na to, že obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu se zákony a zakládací listinou. Členy rady jmenuje zakladatel. Dozorčí rada je v současnosti tvořena těmito členy:

  • Jaroslav Jelen, DiS.  (předseda),
  • Sergej Bulat (místopředseda),
  • Frank Burian (člen).