7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Uplatnění absolventů

S námi máte široké možnosti uplatnění

Přijďte k nám

Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích:

obchodní vzdělání s důrazem na knižní obchod,

důkladné humanitní vzdělání s posílenou výukou jediného cizího jazyka (angličtiny),

rozšiřující výukový modul pro oblast knihovnictví.

Uplatnění absolventů v denní formě vzdělávání sledujeme vždy po 2 roky od ukončení studia. Dlouhodobě se téměř 50 % našich absolventů do dvou let dostává na vysoké školy humanitního zaměření. Někteří pak nalézají pracovní uplatnění ve své profesi a ačkoli je jejich procento poměrně nízké, řada z nich se v pozdějších letech k oboru vrací.

Motivovaní absolventi získávají práci na pracovištích, kde vykonávají v průběhu studia odbornou praxi. Škola rovněž pomáhá svým absolventům s nalezením pracovního uplatnění díky svému členství v síti podnikatelských klubů Business for Breakfast a projektu Kariérní poradenství (ve spolupráci se společností AGAPO).

Kam po SŠ?

Obecným cílem našeho vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce a schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně v těchto odvětvích či profesích:

knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knižní distribuce, redakce, informační centra,

knihovny,

podnikání na živnostenský list, nezávislé na studovaném oboru,

nižší manažerské pozice.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.

Stále máme volná místa

pro denní i dálkové studium