7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Střední škola KNIH

Střední škola KNIH, o.p.s. je soukromá střední škola, která působí v Brně již více než 20 let. Výuka probíhá v malých skupinách, v klidném a bezpečném prostředí městské části Brno-Vinohrady, v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v blízkosti přírody. Zřizovatelem školy je Gymnázium Globe, se kterým Střední škola KNIH sdílí výukové prostory a společně organizuje mimoškolní aktivity a projekty pro žáky obou škol.

Vejděte s námi do světa umění a tradice

Výstavy

Prezentujeme se na výstavách a veletrzích a možná se zde setkáme i se svými budoucími studenty.

Akce a exkurze

Současní studenti se mají možnost zatím alespoň seznámit s tím, co tato náročná, ale nádherná práce obnáší..

Odborná praxe

Veškerá odborná praxe se koná přímo ve smluvních odborných pracovištích

Návštěva školy

Přijďte se seznámit nejen se samotnými učiteli a studenty, ale i se vzdělávacím programem a zvyklostmi školy.

Studium v oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Studium v oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti je organizováno jako 4leté a probíhá nejen v denní, ale i v dálkové formě.

Vzdělávací program

Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: na humanitním vzdělání s důrazem na obchod, na posílené výuce cizího jazyka a na rozšiřujícím výukovém modulu, který žáky naučí nejen práci s počítači, ale třeba i to, jak ozvučit vlastní video.

Vedení školy si uvědomuje potřebu vytvoření pozitivního studijního prostředí pro žáky. Ve škole je proto realizován projekt Škola bez stresu, který se zaměřuje na provádění aktivit, které pomáhají mládeži najít způsoby, jak odstranit faktory vyvolávající napětí a stres.

Praktické zkušenosti žáků

Ve škole je taktéž podporována čtenářská a kulturní gramotnost prostřednictvím projektu BLoK (BLíže O Knihách/Kultuře). Žáci využívají své teoretické znalosti v rámci psaní recenzí na knihy/audioknihy/filmová nebo divadelní představení. Inovativnost projektu spočívá také ve způsobu zpracování recenzí – např. komiksem, videem, koláží anebo klasickou psanou formou.

Prohlédnout reference školy

Vedení a pedagogický tým školy

Pedagogický tým školy sestává z několika interních zaměstnanců. Vedení školy je tvořeno ředitelem školy a jeho zástupcem.

Teorie i praxe

Teoretická výuka je systematicky doplňována výukou/praxí v partnerských knihkupectvích a nakladatelství, knihovnách či pořádáním regionálních i celostátních žákovských projektů.

Takto získané obchodně-humanitní dovednosti posilují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce (oblast knihkupeckých a nakladatelských činností, práce v knihovnách, archivech, získání dostatečných základů pro samostatné podnikání, práce v administrativě či pokračování ve studiu na vysokých školách nejen humanitního zaměření).

Spolupracujeme s řadou firem z oboru.

Pořádáme různé akce, projekty

Řada z našich absolventů pracuje na sebe

Naši absolventi nemají problém najít si práci.

Zkušenosti studentů