7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Koncepce rozvoje školy

Koncepci rozvoje školy sestavuje ředitel školy. Jedná se o zásadní manažerský dokument, který je zasazen do dlouhodobých záměrů státu a kraje a má současně podporu zakladatele školy. Na jeho tvorbě se podílí rovněž pedagogický sbor a vyjadřuje se k němu také školská rada.

Aktuálně platnou verzi koncepce rozvoje školy pro období 2019 až 2023 si můžete stáhnout zde.

 

Vize školy

Ve vytyčeném horizontu vylepšíme postavení školy v očích žáků, rodičů i partnerů a dojdeme tak ke zvýšení počtů uchazečů školy o 10 %.

Vylepšíme inventář a vybavenost školy, čímž nejen zlepšíme klima, ale rovněž užitím nového technologického vybavení zlepšíme kvalitu vzdělávacího procesu.

Základním ukazatelem úspěšnosti naší vize bude zvyšující se počet uchazečů o vzdělání a zlepšující se studijní výsledky žáků.

Poslání školy

Škola existuje proto, aby byla vzdělávací institucí vychovávající nadšené a odborně kompetentní znalce knižního obchodu a knih, šiřitele knižní kultury a kultury vzdělanosti vůbec. Knihy a čtení tvoří pro nás neodmyslitelnou součást zdravé společnosti, vztah ke knihám a vzdělanosti kolportujeme i mimo školní zdi, čímž vnáší do života radost. Vzděláváním dospělých pomáháme k jejich začlenění nejen do pracovního procesu, ale i do společnosti obecně. Pro naše partnery z knihkupectví, antikvariátů, nakladatelství i knihoven jsme rovným společníkem.