7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Dálkové studium je určené zletilým uchazečům jako jsou zaměstnanci, maminky na mateřské dovolené, apod.

3. kolo přijímacího řízení

pro školní rok 2023/2024

PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 15. ZÁŘÍ 2023.

Rádi byste si dodělali k základnímu vzdělání maturitní zkoušku, ale nemůžete si dovolit vracet se každý den do školních lavic? Řešením by pro vás mohlo být dálkové studium oboru Humanitní studium s obchodním zaměřením. Stačí mít ukončené základní vzdělání a chtít pokračovat dál.

Výsledky přijímacího řízení 1.kola

 

naleznete zde
(do 2.5.2023)

Stále máme volná místa

pro dálkové studium

Kritéria přijímacího řízení

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

  • Přihláška ke vzdělávání (aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – editovatelný PDF soubor přihlášky si můžete stáhnout pod tímto odkazem. Vyplňte prosím všechny kolonky a vlastnoručně podepište). Spolu s přihláškou je třeba vlastnoručně podepsat formulář GDPR, který naleznete ke stažení pod tímto odkazem.  Dále prosím vyplňte a zašlete osobní dotazník žáka, který naleznete zde. Pokud byste měli s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme!
  • Vysvědčení ze základní školy (uchazeč předloží přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia).
  • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníku: vysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
  • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.).
  • Doklad o případné publikační činnosti (dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.).

U vzdělávacího oboru 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti není dle NV č. 211/2010 Sb. stanoveno potvrzování zdravotní způsobilosti. Potvrzení lékaře na přihlášce ke vzdělávání není vyžadováno.

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024 si můžete stáhnout zde.

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023 si můžete stáhnout zde.

 

Přihlášky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení zasílejte na adresu: 

Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Detailnější informace naleznete zde.
Přehled vyhlášených kol přijímacího řízení zde.