7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Dálkové studium je přednostně určeno zletilým uchazečům ve věku 18+, kteří si chtějí nebo potřebují doplnit středoškolské vzdělání a složit maturiní zkoušku.  Typický uchazeč je zaměstnanec, maminka na mateřské dovolené, či uchazeč s nedokončeným středoškolským vzděláním s jakéhokoliv důvodu.

Přijímací řízení 2024

pro studium ve školním roce 2024/2025

Rádi byste si dodělali k základnímu vzdělání maturitní zkoušku, ale nemůžete si dovolit vracet se každý den do školních lavic? Řešením by pro vás mohlo být dálkové studium oboru s obchodně humanitním zaměřením. Stačí mít ukončené základní vzdělání a chtít pokračovat dál.

PŘIHLÁŠKY DO 4. KOLA PODÁVEJTE DO 16. SRPNA 2024.

Vyhlašujeme 4. kolo přijímacího řízení

do dálkového studia. Čtvrtého kola se mohou účastnit žáci, kteří jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole nekonali, nebo kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole a nebyli přijati na žádnou ze škol v 1. a 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

 • Kritéria přijímacího řízení – 4. kolo pro studium na Střední škole KNIH, dálková forma, ve školním roce 2024/2025.
 • Přihlášku ke studiu podávejte na aktuálním formuláři.
 • Přihlášku ke studiu do 4. kola doručte osobně do kanceláře školy vždy od 7:45 do 16:00 hodin, dále datovou schránkou nebo zašlete poštou do 16. 8. 2024 do 24:00 hodin.

PŘIHLÁŠKY DO 3. KOLA PODÁVEJTE DO 12. ČERVENCE 2024.

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení

do dálkového studia. Třetího kola se mohou účastnit žáci, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole a nebyli přijati na žádnou ze škol v 1. a 2. kole, nebo se vzdali přijetí; a dále žáci, kteří jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole nekonali.

 • Kritéria přijímacího řízení – 3. kolo pro studium na Střední škole KNIH, dálková forma, ve školním roce 2024/2025.
 • Přihlášku ke studiu podávejte na aktuálním formuláři.
 • Přihlášku ke studiu do 3. kola doručte osobně do kanceláře školy vždy od 7:45 do 16:00 hodin, dále datovou schránkou nebo zašlete poštou do pátku 12. července 2024 do 24:00 hodin.

Výsledky přijímacího řízení 2. kola

Žák je přijat na základě podpisu Smlouvy o zajištění vzdělávání.

naleznete zde

PŘIHLÁŠKY DO 2. KOLA PODÁVEJTE DO 24. KVĚTNA 2024.

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení

  do dálkového studia. Druhého kola se mohou účastnit jen žáci, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku v 1. kole a nebyli přijati na žádnou ze tří škol, nebo se vzdali v 1. kole přijetí.
 • Kritéria přijímacího řízení – 2. kolo pro studium na Střední škole KNIH, dálková forma, ve školním roce 2024/2025.
 • Podrobné informace o organizaci přijímacího řízení spolu s aktuálním formulářem přihlášky ke studiu naleznete na informačním webu Přijímačky 2024.
 • Jak podat přihlášku do druhého kola? Klikněte si na přehledný návod.
 • Přihlášky ke studiu do 2. kola ve formě tiskopisu nebo výpisu je možné odevzdat v kanceláři školy vždy od 7:45 do 16:00 hodin.

PŘIHLÁŠKY DO 1. KOLA ZASÍLEJTE DO 20. ÚNORA 2024.

 • Kritéria přijímacího řízení – 1. kolo pro studium na Střední škole KNIH, dálková forma, ve školním roce 2024/2025.
 • Bližší informace o organizaci přijímacích zkoušek spolu s aktuálním formulářem přihlášky ke studiu naleznete na informačním webu Přijímačky 2024.
 • Jak podat přihlášku? Klikněte si na přehledný návod.
 • Přihlášky ke studiu do 1. kola v listinné formě je možné odevzdat v kanceláři školy vždy od 8:00 do 16:30 hodin.

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení

StudiumDatum zkouškyPro koho je termín určen
1. termín12. 4. 2024Denní i dálková forma
2. termín15. 4. 2024Denní i dálková forma
Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky29. a 30. 4. 2024Denní i dálková forma

 

Výsledky přijímacího řízení 1. kola

Žák je přijat na základě podpisu Smlouvy o zajištění vzdělávání.

naleznete zde

Stále máme volná místa

pro dálkové studium

Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia (nebo po předložení příslušných dokladů do vyšších ročníků) na základě těchto podkladů:

 • Přihláška ke vzdělávání: aktuálně platné formuláře přihlášek ke vzdělávání se nacházejí na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Stáhněte si editovatelný PDF soubor přihlášky, vyplňte všechny kolonky a vlastnoručně podepište. Spolu s přihláškou je třeba vlastnoručně podepsat formulář GDPR. Dále prosím vyplňte a zašlete Osobní dotazník žáka. Pokud máte s vyplněním přihlášky problémy, kontaktujte nás – rádi Vám pomůžeme!
 • Vysvědčení ze základní školy: uchazeč předloží přihlášku, k níž přiloží úředně ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
 • V případě zájmu o přijetí do vyššího ročníkuvysvědčení ze všech ročníků střední školy (i neabsolvované střední školy).
 • Doklad o případné účasti ve vědomostních, výtvarných aj. soutěžích: dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu apod.
 • Doklad o případné publikační činnosti: dokládá se ve formě např. potvrzení od výchovného poradce, ve formě kopie diplomu, kopie publikované podoby autorského textu apod.
 • Potvrzení lékaře na přihlášce ke vzdělávání není vyžadováno. U vzdělávacího oboru 66-43-M/01 Knihkupecké a nakladatelské činnosti není dle NV č. 211/2010 Sb. stanoveno potvrzování zdravotní způsobilosti.

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2023/2024.

Kritéria pro aktuálně probíhající kolo přijímacího řízení ve školním roce 2022/2023.

 

Přihlášky ke vzdělávání pro další kolo přijímacího řízení zasílejte na adresu: 

Střední škola KNIH, o.p.s., Bzenecká 23, 628 00 Brno.

V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

Detailnější informace naleznete zde.
Přehled vyhlášených kol přijímacího řízení zde.