7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Historie SŠ KNIH, o.p.s.

Střední škola KNIH je soukromá střední škola sídlící v Brně, která poskytuje středoškolské vzdělání studentům – Humanitní studium s obchodním zaměřením a také i ve formě studia při zaměstnání.
Škola SŠ KNIH vznikla v roce 1993.

1993

Září 1993

Svou činnost zahájila Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Zakladatelem se stala brněnská knihkupecká firma Barvič a Novotný, s. r. o. První ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Hana Zlatušková. Ředitelství sídlilo v Brně na Údolní 10, výuka probíhala v Brně a v Praze, kde se nacházela pobočka školy. Předsedkyní správní rady školy byla při jejím založení Marie Tichá, vedoucí knihkupectví Barvič a Novotný.

1996

Leden 1996

Na základě novely školského zákona se Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky rozdělila na dva samostatné a víceméně identické subjekty: na brněnskou školu a pražskou školu, které získaly právní formu obecně prospěšné společnosti.

1997

Leden 1997

Z legislativních důvodů došlo ke změně názvu školy na Střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s.

2003

Duben 2003

Předsedou správní rady školy byl zvolen doc. Ing. Josef Ströbinger, CSc., ředitel nakladatelství Moba.
2003

Srpen 2003

Novým ředitelem školy byl jmenován Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
2006

Červen 2006

Předsedkyní správní rady školy se stala PhDr. Zuzana Voráčová, redaktorka Nakladatelství Jota, s.r.o.

2008

Červen 2008

Předsedkyní správní rady byla zvolena Eliška Trmačová, vedoucí knihkupectví Cesta.
2009

Červenec 2009

Došlo k přestěhování školy na Bzeneckou 23.
2010

Únor 2010

Předsedou správní rady byl zvolen Pavel Dejmal.

2010

Říjen 2010

Za předsedu správní rady školy byl zvolen Mgr. Ing. Aleš Karásek.
2010

Prosinec 2010

Knihkupectví Barvič a Novotný postoupilo svá zakladatelská práva na Gymnázium Globe, s. r. o.
2011

Únor 2011

Novou předsedkyní správní rady se stala RNDr. Libuše Bartková.
2011

Červenec 2011

Došlo ke změně názvu školy na Střední škola KNIH, o.p.s. (slovo "KNIH" je akronymem pro školu Knihkupecko Nakladatelsko Informačně Humanitní). Autorem vítězného návrhu nového názvu školy se stal žák tehdejšího 2. ročníku Vladislav Kluska.

2013

Červenec 2013

Novou ředitelkou školy byla jmenována Ing. Renata Skýpalová.

2018

Duben 2018

Novým ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Šreibr.
2018

Srpen 2018

Novým ředitelem školy byl jmenován Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb.
2021

Leden 2021

Novým ředitelem SŠ KNIH byla jmenována Mgr. Eva Štaralová.

2022

Leden 2022

Novým ředitelem SŠ KNIH byla jmenována RNDr. Libuše Bartková

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy je od roku 2010 Gymnázium Globe, s.r.o.

Více informací o zřizovateli Střední školy KNIH, o.p.s.
naleznete na webu: www.gymglobe.cz.