7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Dálkové studium je určeno zletilým uchazečům, jako jsou například zaměstnanci, maminky na mateřské dovolené nebo osoby s nedokončeným středoškolským vzděláním

service_01-1
service_01-2

„Dodělejte si maturitu i při zaměstnání...“

Rádi byste si dodělali k základnímu vzdělání maturitní zkoušku, ale nemůžete si dovolit vracet se každý den do školních lavic? Řešením by pro vás mohlo být dálkové studium oboru Humanitní studium s obchodním zaměřením. Stačí mít ukončené základní vzdělání a chtít pokračovat dál.

Výhody studia na dálku

Výuka probíhá o sobotách.

Nastoupit do studia je možné kdykoli po ukončení povinné školní docházky.

Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.

Přijetí do prvního i vyššího ročníku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.

Stále máme volná místa

pro dálkové studium

Knihkupecké a nakladatelské činnosti

Kód:66-43-M/01
Délka:4 roky
Motto:Poznávat, obdivovat a šířit knihu

Zahájení

Výuka probíhá o sobotách.
Nastoupit do studia je možné kdykoli po ukončení povinné školní docházky.
Žák může být přijat i do vyššího než prvního ročníku, pokud doloží vysvědčení z jiné střední školy, na které studoval.
Přijetí do prvního i vyššího ročníkku je možné kdykoliv během školního roku, tj. od 1. září do 30. června.

Školné

Výše školného pro školní rok 2024/2025 je 22 000 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (výše jedné splátky je 11 000 Kč). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 500 Kč na celou dobu studia.

Vzdělání

Školní vzdělávací program výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.
Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám.

Uplatnění

V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání, nezávislou na studovaném oboru.

Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.

Potvrzení

Nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře.

Omezení

Naše škola je bezbariérově přístupná.

Přijímačky

Žák, který se hlásí na střední školu s maturitou v prvním a druhém kole přijímacího řízení se musí účastnit přijímacích zkoušek v termínech vypsaných státem, ale hranici úspěšnosti určí ředitel školy. V dalších kolech již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek.

O programu

Žáci jsou vzděláváni podle školního vzdělávacího programu "Poznávat, obdivovat a šířit knihu"

Přijímací řízení

Uchazeči o vzdělávání jsou přijímáni do 1. ročníku dálkového studia.

Maturitní zkouška

Tyto zkoušky budou mít podobu písemných testů, tvořených otevřenými nebo uzavřenými testovými otázkami

Organizace výuky

Konzultace probíhají s ohledem na časové možnosti žáků vždy v SO od září do ledna a od února do června.