7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Úřední deska školy

Důležité termíny zkoušek a výsledky přijímacích řízení.

Výsledky přijímacího řízení

2017
 

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

 

Maturitní zkouška

podzim 2017
denní forma studia
 

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 13. až 15.9.2017.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 13. až 15.9.2017.

 

Maturitní zkouška

podzim 2017
dálková forma studia
 

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 13. až 15.9.2017.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 13. až 15.9.2017.

 

Maturitní zkouška

jaro 2017
denní forma studia
 

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 21.5. až 1.6.2018.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 21.5. až 1.6.2018.

Maturitní zkouška

jaro 2017
dálková forma studia
 

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 21.5. až 1.6.2018.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 21.5. až 1.6.2018.

 

 

Vyhodnocení nabídek výběrového řízení

 
Datum vyhlášení zakázky:
Název/obchodní firma zadavatele:Střední škola KNIH, o. p. s., Bzenecká 4226/23, Brno 628 00
Název/obchodní firma vybraného dodavatele: 
Sídlo dodavatele:
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:  
IČ dodavatele: