7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Co o nás říkají firmy, které s námi úzce spolupracují

Názory firem

PhDr. Robert Chytka, jednatel ve firmě ViaFit, s. r. o.

Střední škola KNIH, o. p. s. je jedna z mála středních škol, v nichž věnují pozornost osobnímu a individuálnímu přístupu ke každému žákovi. Je to škola, kde žák není zapomenut a kde rodiče mohou očekávat vstřícné chování ze strany vedení školy.

Škola spolupracuje také s řadou externích partnerů – ti přinášejí škole profit v podobě doprovodných aktivit, které mají pro její žáky vzdělávací a odborný smysl. V rámci naší spolupráce jsem prostředí školy mohl podrobněji poznat, a to jak pedagogický sbor, tak žáky a na základě srovnání s jinými školami, mohu studium na této škole jedině doporučit. Vedení školy a zejména ředitel školy Dr. Jurečka mají moji plnou důvěru.
 
PhDr. Robert Chytka

Ing. Radim Martynek, jednatel v Akademii nevšedního vzdělávání

Oceňuji, že Střední škola KNIH, o. p. s. připravuje pro své studenty aktivity, které jim přiblíží svět, který je čeká, jakmile opustí školní bránu - svět, který se s nimi nebude mazlit, ale otestuje jejich připravenost pro praktickou aplikaci získaných teoretických poznatků.

Měl jsem možnost potkávat se opakovaně s Vašimi studenty a musím upřímně přiznat, že jsem byl vždy mile překvapen jejich přístupem k procesu „vzdělávání pro praxi“. V průběhu mini-seminářů, které naše Akademie pro Střední školu KNIH zajišťovala, mne fascinovala šíře znalostí studentů a jejich touha po jejich dalším prohlubování. Jsem si jist, že absolventi této školy budou skvěle připraveni nejen pro výkon práce, na kterou se studiem dlouhodobě připravují, ale také pro to, aby rovnýma nohama skočili do života, který jim uštědří nejedno překvapení, jemuž však budou schopni získanými znalostmi a dovednostmi s úspěchem čelit.

Ing. Radim Martynek

Mgr. Hana Wernerová, advokátka

S panem ředitelem Střední školy KNIH, Mgr. Richardem Jurečkou, Ph.D., jsem se seznámila na networkingové akci Business for Breakfast. V rámci studijního soustředění zaměřeného na podnikatelskou praxi, jemuž byl věnován týden v prosinci 2011, jsem pro studenty školy vedla blok přednášek z oblasti práva a tato spolupráce se rozvinula tak, že nyní mám možnost vést pravidelné vyučovací hodiny předmětu Právní nauka.

Velmi oceňuji snahu pana ředitele vést studenty nejen k teoretickým znalostem, ale i k uplatnění v praktickém životě, úspěšnosti na trhu práce či v podnikání. Studenti jsou seznamováni s podnikatelským prostředím a motivováni ke snaze převzít odpovědnost za vlastní životní i profesní kroky.  Ve výuce jsem často příjemně překvapena, neboť z reakcí studentů je patrné, že jsou schopni kritického myšlení a nepodléhají bez rozmyslu všepřítomnému konzumnímu stylu moderní doby.

Mgr. Hana Wernerová

Ing. Marek Čačka, jednatel ve společnosti Copy Group, s. r. o.

Jsem rád, že alespoň některé střední školy se snaží dát studentům nejen teoretickou průpravu do života, ale i umožnit jim kontakt s realitou světa podnikání.

Naše školství vychovává tuctové zaměstnance, kteří vůbec nechápou fungování běžné organizace. Já podnikám od roku 2001. V naší firmě dáváme možnost vybraným studentům získat praxi a ukázat jim, jak podnikání a vůbec ekonomika funguje. Protože jen ten, kdo chápe principy systému, do kterého je zapojen, v něm může efektivně fungovat a být úspěšný. Každý v dnešní době může dělat to, co ho baví a naplňuje, problém je, že většina lidí to neví a nebo jen neví, jak na to.

Měl jsem možnost v rámci projektu Studentská obchodní snídaně, který Střední škola KNIH, o. p. s. uspořádala, předat některé praktické zkušenosti studentům. Věřím, že přednáška na téma „Co byste měli vědět, než začnete podnikat“ byla pro studenty zajímavá, přínosná a hlavně praktická.

Děkuji Střední škole KNIH, že dělá pro studenty více než běžná střední škola. Pan ředitel Jurečka je člověk na svém místě, více takových proaktivních ředitelů!

Ing. Marek Čačka

Dana Vymazalová, vedoucí pobočky Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Stará osada v Židenicích patří k největším automatizovaným pobočkám na území města Brna s bohatou nabídkou pořadů pro veřejnost i školy. K jejím významným partnerům, kteří se na této kulturně výchovné činnosti podílejí, patří brněnská Střední škola KNIH, o. p. s.

Studenti a pedagogičtí pracovníci této školy připravili, nebo se podíleli na celé řadě akcí, které se setkaly s mimořádně příznivým ohlasem u návštěvníků knihovny. Např.:

Výstava literárních prací studentů SŠKNIH pod názvem Hledání identity,
Čtenářká dílna nebo Čtení s princeznou v rámci Týdne čtení,
beseda s Dr. Chumchalovou Malovaný svět pohádek,
Doktor Bolíto – beseda pro děti v rámci brněnských Dnů pro zdraví.

Studenti Střední školy KNIH se zúčastňují akce Poprvé do školy – poprvé do knihovny jako „princezny a princové“, kteří pasují děti na čtenáře knihovny.

Spolupráce Střední školy KNIH a Knihovny Jiřího Mahena v Brně na Staré osadě přispívá ke kvalitě a pestrosti akcí, které jsou nabízeny čtenářům a uživatelům naší knihovny.

Dana Vymazalová