7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Partneři a členství

Naše spolupráce je na velmi dobré úrovni, o čemž svědčí stále větší zájem mezi firmami o naše absolventy i žáky při organizování studijní nebo učební praxe.

Škola partnersky spolupracuje s brněnskými i mimobrněnskými knihkupectvími, nakladatelstvími, antikvariáty, knihovnami a dalšími subjekty, a to zejména při organizaci odborných praxí, případně při pořádání školních aktivit a propagaci školy. K prioritním partnerům školy patří zakladatel školy Gymnázium Globe, s. r. o., Viafit, s. r. o., Akademie nevšedního vzdělávání, s. r. o., Ave Solar, s. r. o., Computer Media, s. r. o., Nanospol, s. r. o., STORMWARE, s. r. o.Pohodová autoškola a síť podnikatelských klubů Business for Breakfast.

Ve své ambici stát se komunitním centrem Městské části Brno – Vinohrady spolupracuje škola při pořádání vzdělávacích aktivit pro veřejnost s pobočkami Knihovny Jiřího Mahena v Brně, které sídlí na Vinohradech a na Staré Osadě, a dále s vinohradskou radnicí. V souvislosti s projekty zaměřenými na podporu čtenářství, které škola pořádá, navázalo její vedení spolupráci se společností Celé Česko čte dětem, o. p. s.

Žáci školy se aktivně zapojují do charitativních projektů (Adopce na dálku) a projektů na podporu čtenářství (metodické čtení dětem na základních školách, pasování žáků prvních ročníků základních škol na rytíře knihy, autorská čtení z prací studentů a absolventů školy).

S pomocí těchto partnerů se učitelé a žáci zapojují do dění v oboru a získávají tak potřebné zkušenosti a dovednosti. Rovněž nezanedbatelná je zprostředkující úloha školy při zajišťování zaměstnání v oboru těm absolventům, kteří nepokračují v dalším studiu nebo kteří se ocitli bez zaměstnání – s pomocí sítě sociálních partnerů se v některých případech daří zajistit těmto absolventům nové pracovní místo.

Spolupracují s námi

Členství