7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Ave Solar

 

Dne 14.02.2012 navázala Střední škola KNIH, o. p. s. další smluvní sociální partnerství, a to s brněnskou firmou Ave Solar, s. r. o.

Cílem této spolupráce je:

  • spuštění programu prospěchových stipendií,
  • hlubší propojení odbornosti naší školy se sférou podnikání,
  • poradenství v oblasti školního vzdělávacího programu (IT),
  • propagace školy v klientské síti partnera.

Partnerství bylo navázáno díky networkingovým setkáním v Business for Breakfast.

Ve školním roce 2011/12 se uskutečnilo několik setkání zástupců firmy a vedení školy, během nichž byl sestaven plán vzájemné spolupráce pro nejbližší období. Na jeho základě se uskutečnily následující akce: 

  • Setkání zástupců firmy Ave Solar, s. r. o. se starostou MČ Brno-Vinohrady za účelem seznámení s činností firmy a jejích možností při revitalizaci objektu na Bzenecké 23, v němž sídlí naše škola.
  • Osvětová přednáška na ekologické konferenci, pořádané Gymnáziem Globe, na které představitelé firmy Bc. Tomáš Merta a Ing. Libor Kadla prezentovali alternativní technologie, jejichž zaváděním se Ave Solar zabývá.
  • Aktivní účast na slavnostním předávání maturitních vysvědčení žákům denní a dálkové formy vzdělávání. 

Partnerská spolupráce se společnosti Ave Solar je pro naši školu významná také tím, že propojuje odborné vzdělávání, které škola poskytuje, s reálným světem obchodu a podnikání a umožňuje tak žákům, aby získali předhled o nejmodernějších trendech v oblasti managementu a marketingu.

Text smlouvy o sociálním partnerství je ke stažení pod tímto odkazem.