7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Jednotlivá maturitní zkouška

Zájemcům o rozšíření kvalifikace v oblasti obchodu (se zaměřením na knižní obchod), nakladatelské činnosti a knihovnictví nabízíme možnost vykonání tzv. jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113 školského zákona.

Co je jednotlivá maturitní zkouška?

 • Zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá maturitní zkoušce.
 • Zkouška, která jejíž konání vychází z ustanovení školského zákona a maturitní vyhlášky.
 • Zkouška, jejíž odbornou kvalitu garantuje škola zařazená do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT na základě svého vlastního vzdělávacího programu.

Jaké jsou předopoklady konání jednotlivé maturitní zkoušky?

 • Zkoušku může konat každý, kdo získal alespoň základní vzdělání a není žákem střední školy.
 • Uchazeč zašle na stanoveném formuláři na adresu naší školy přihlášku, a to pro jarní zkušební období vždy do 1. prosince a pro podzimní zkušební období vždy do 25. června.
 • K přihlášce přiloží úředně ověřenou kopii vysvědčení z posledního ročníku základní školy a/nebo úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Co získá ten, kdo úspěšně absolvoval jednotlivou maturitní zkoušku?

 • Rozšíření kvalifikace o odbornost, poskytovanou naší školou, která však nenahrazuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Státní osvědčení o vykonání jednotlivé maturitní zkoušky podle § 113 školského zákona.

Stále máme volná místa

pro dálkové studium

U nás lze vykonat tyto jednotlivé maturitní zkoušky:

 (jednu nebo více)

 • Teoretická zkouška z odborných předmětů (která v sobě zahrnuje tyto vyučovací předměty: Ekonomika a provoz knihkupectví, Dějiny knižní kultury, Nakladatelská činnost, Bibliografie a informatika, Management),
 • Praktická zkouška (v oboru knihkupecké a nakladatelské činnosti),
 • Společenské vědy (zkouška zahrnuje tyto disciplíny: politologie, religionistika, sociologie, psychologie, právní nauka, etika, filosofie),
 • Světová literatura.

Všechny uvedené zkoušky jsou konány v režimu tzv. profilové maturitní zkoušky, tj. jsou plně administrovány naší školou.
Zkušební témata pro předměty, zkoušené v rámci jednotlivé maturitní zkoušky, jsou ke stažení zde.

Přípravné kurzy

K jednotlivým maturitním zkouškám pořádáme rovněž přípravné kurzy, které se konají vždy v sobotu v rámci výuky dálkového studia. Absolvování těchto kurzů není povinné, ale doporučené. Pouze ten uchazeč, který chce složit Praktickou zkoušku, je na základě ustanovení školského zákona povinnen vykonat odbornou praxi v rozsahu nejméně 4 týdnů nebo se prokázat odpovídající praxí v činnosti, která je předmětem praktického vyučování.

Obsah přípravných kurzů a jejich délka je uchazeči na základě úvodního sezení doporučena, a to na základě jeho individuálních možností a předpokladů a rovněž s ohledem na počet zvolených předmětů, z nichž bude uchazeč konat jednotlivou maturitní zkoušku.

Poplatky

 • Poplatek za přípravné kurzy se odvíjí od individuálně sjednaného vzdělávacího plánu.
 • Jednotlivá maturitní zkouška je zpoplatněna částkou 1 500 Kč za každou zkoušku.