7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Jak se o naší škole zmiňují samotní studenti?

Zkušenosti studentů

Martin Klíma

Na knihy lze nahlížet jako na nový svět. Svět, ve kterém si každý přijde na své, rád se do něj vrací a objevuje ho. Právě do takového světa nabízí pomyslnou vstupenku studium na Střední škole KNIH o.p.s.

Eliška Vondráková

Vynikající! Vstřícní učitelé, zábavné studium, spousty užitečných informací v rámci učiva.

Stále máme volná místa pro denní i dálkové studium

Aneb jak využijí vzdělání ze Střední školy KNIH absolventi ve skutečné práci

Absolventi v praxi

Jiřina Skočíková

Pro mě, jako pro absolventku, se Střední škola KNIH, o. p. s. stala nejenom institucí, díky které jsem získala středoškolské vzdělání, ale především mi byla zdrojem nespočtu cenných odborných znalostí. Tak jako mnoho dalších studentů, jsem si i já vybrala tuto školu pro svou lásku ke knize.

Radek Vágner

Střední škola KNIH, o. p. s. patří svou velikostí k nejmenším středním školám u nás poskytujícím všeobecně humanitní a zároveň odborné vzdělání. Jako velmi pozitivní hodnotím možnost dálkové formy studia úplného středoškolského vzdělávání, které probíhá formou kombinace sobotních konzultací a zkouškového období.

Co o nás říkají firmy, které s námi úzce spolupracují

Firmy - řekli o nás

Mgr. Hana Wernerová

S panem ředitelem Střední školy KNIH, Mgr. Richardem Jurečkou, Ph.D., jsem se seznámila na networkingové akci Business for Breakfast. V rámci studijního soustředění zaměřeného na podnikatelskou praxi, jemuž byl věnován týden v prosinci 2011, jsem pro studenty školy vedla blok přednášek z oblasti práva a tato spolupráce se rozvinula tak,

Dana Vymazalová

Knihovna Jiřího Mahena v Brně, pobočka Stará osada v Židenicích patří k největším automatizovaným pobočkám na území města Brna s bohatou nabídkou pořadů pro veřejnost i školy. K jejím významným partnerům,