7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Příspěvek na vzdělávání

Výše školného pro školní rok 2024/2025

Výše školného je 22 000 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 11 000 Kč za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 500 Kč na celou dobu studia.

Výše školného pro školní rok 2023/2024

Výše školného je 20 200 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 10 100 Kč za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.

Výše školného pro školní rok 2022/2023

Výše školného je 19 000 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 9 500 Kč za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.

Bankovní účet pro zaslání platby: 2801376832/2010
Variabilní symbol je datum narození žáka ve formě DDMMRR, kde RR jsou poslední 2 číslice z roku narození.
Do poznámky k platbě uveďte jméno žáka.