7.00-17.30h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 736 441 040

Příspěvek na vzdělávání

Výše školného je 18 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 9 400 Kč za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.

Bankovní účet pro zaslání platby: 2801376832/2010

Jako variabilní symbol zadejte rodné číslo žáka.