7.00-17.30h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 736 441 040

Testování společnosti SCIO

Žáci denní formy studia se dle potřeby také zapojují do testování společnosti SCIO. Tato firma se zaměřuje na školní i mimoškolní vzdělávání dětí, na testování žáků, měření výsledků jejich vzdělávání a pro některé střední a vysoké školy vypracovává testy pro přijímací řízení.