7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Změna rozvrhu 9. září – DÁLKOVÉ STUDIUM

Změna rozvrhu 9. září
Z organizačních důvodů došlo ke změně rozvrhu 9.9.2023

– 1.D má po třídnických hodinách ještě dvě hodiny ZPV (Základy přírodních věd) s paní ředitelkou. Předpokládaný konec se tak prodloužil na 14:25
– 2.D beze změn
– 3.D začíná o hodinu dříve v 9:50 předmětem KNH a následuje NAC.
– 4.D má pouze změnu vyučovacích hodin. 2.hodinu bude odučeno CEL a 4. hodinu NAC.

Více informací naleznete ve zprávě v systému Edookit (noví žáci v také v emailu).

Děkujeme za pochopení.

Read More

Zahájení školní roku 2023/2024 – DÁLKOVÉ STUDIUM

Vážení rodiče, vážení žáci,
začátek školního roku 2023/24 na Střední škole KNIH, o.p.s. se pro DÁLKOVOU formu studia uskuteční následovně:

  • 1.ročník dálkového studia začne 9.9.2023 v 09:50 třídnickými hodinami, kde se žáci dozví důležité informace ohledně chodu dálkového studia. Předpokládaný konec pro 1. ročník je v 12:20.
  • 3.ročník zahajuje školní rok mimořádně již 2.9.2023 v 9:00. V tento den proběhne běžná výuka jednotlivých předmětů dle rozvrhu a také třídnická hodina. Předpokládaný konec v 14:25.
  • 2. ročník a 4. ročník začíná 9.9.2023 v 9:00 třídnickou hodinou a následně pokračuje výukou dle rozvrhu. Předpokládaný konec v 16:10.

Doporučujeme všem novým žákům nastupujícím do vyšších ročníků, aby se dne 9.9.2023 od 09:50 přesunuli na třídnické hodiny s 1.ročníkem a nepřišli tak o cenné informace.

V případě nejasností či dotazů se obracejte na Jaroslava Jelena (manažera dálkového studia), email: jelen@ssknih.cz.

Těšíme se na Vás!

Read More

Zahájení školního roku 2023/2024 – DENNÍ STUDIUM

Vážení rodiče, vážení žáci,
začátek školního roku 2023/24 na Střední škole KNIH, o.p.s. se uskuteční 4. září od 9:30. Během prvního dne se žáci seznámí se školním a klasifikačním řádem školy a s rozvrhem na nejbližší dny.

Předpokládaný závěr prvního dne je do 13:30. Během prvního dne jsou nutné pouze psací potřeby, další informace žákům sdělí třídní učitelé.

Přejeme Vám příjemný zbytek prázdnin a úspěšný vstup do nového školního roku.

Těšíme se na Vás!

Read More

Stále máme volná místa!

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Adaptační kurz pro 1. ročník

Adaptační kurz pro 1. ročník

 se koná ve dnech 9. – 13. 10.2023 v penzionu na Moravci, v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina.

Garantem programu je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno

S pozdravem RNDr. Libuše Bartková

Read More

Změna výše příspěvku na vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Vážení žáci, vážení zákonní zástupci,
chceme Vás informovat o výši školného na školní rok 2023/2024, které jsme, vzhledem ke zvýšeným nákladům (inflaci), byli nuceni upravit na 20 200 Kč. První část školného ve výši 10 100 Kč je splatná do 31. 8. 2023, druhá část školného ve výši 10 100 Kč je splatná do 31. 1. 2024.

Platba bude zaslána na účet školy: 2801376832/2010 s variabilním symbolem data narození žáka ve tvaru: ddmmrr v termínech uvedených ve smlouvě o zajištění vzdělávání, tedy k 31.1. a 31.8. příslušného školního roku.

Ing. Olivová Hana
asistentka ředitelky, tel. +420 734 235 890

Read More

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Výsledky 1.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Den otevřených dveří 4.5.2023

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More