7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Category: Studium

Den otevřených dveří 8.12.2022

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Změna výše příspěvku na vzdělávání od 1. 9. 2022

Vážení zákonní zástupci, vážené žákyně a žáci,
z důvodu významného zvýšení platby za nájem, související služby a energie (elektřina, voda) Vám oznamuji změnu výše příspěvku na vzdělávání platnou od 1.9. 2022 na 19 000 Kč za obě pololetí, tedy 9 500 Kč za jedno pololetí.

Platba bude zaslána na účet školy: 2801376832/2010 s variabilním symbolem data narození žáka ve tvaru: ddmmrr v termínech uvedených ve smlouvě o zajištění vzdělávání, tedy k 31.1. a 31.8. příslušného školního roku.

RNDr. Libuše Bartková
ředitelka školy

Read More

Výsledky 3.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Výsledky 2.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Výsledky 1.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Den otevřených dveří 2.12.2021

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Změna výše příspěvku na vzdělávání od 1. 1. 2022

Vážení zákonní zástupci, vážené žákyně a žáci,
z důvodu významného zvýšení platby za nájem, související služby a energie (elektřina, voda) Vám oznamuji změnu výše příspěvku na vzdělávání platnou od 1.1. 2022 na 18 800 Kč za obě pololetí, tedy 9 400 Kč za jedno pololetí.

Platba bude zaslána na účet školy: 2801376832/2010 v termínech uvedených ve smlouvě o zajištění vzdělávání, tedy k 31.1. a 31.8. příslušného školního roku.

Mgr. Eva Štaralová
ředitelka školy

Read More

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 (denní studium)

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More