7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

Den otevřených dveří 8.12.2022

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Třídní schůzky – denní studium

Vážení rodiče žáků Střední školy KNIH, o.p.s.,

rád bych Vás pozval na první třídní schůzky a konzultační hodiny v tomto školním roce. Schůzky se budou konat ve čtvrtek 6. října, 2022, a to od 16:00 v budově Střední školy KNIH, o.p.s. na Bzenecké 23 v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Těšíme se na setkání.

S pozdravem,
Mgr. Petr Husseini
zástupce ředitele
Gymnázium Globe, s.r.o. a SŠ KNIH, o.p.s.
Bzenecká 23, 628 00 Brno

Read More

Zahájení školního roku 2022/2023 – dálkové studium

Dobrý den, vážení rodiče, vážení žáci,

začátek školního roku 2022/23 na Střední škole KNIH, o.p.s. se pro DÁLKOVOU formu studia uskuteční 3. září 2022.

1.ročník dálkového studia začne 3.9.2022 v 12:50 třídnickými hodinami, kde se žáci dozví důležité informace ohledně chodu dálkového studia. Předpokládaný konec pro 1. ročník je v 15:20.

Vyšší ročníky dálkového studia začnou 3.9.2022 v 9:00 třídnickou hodinou a následně pokračují běžnou výukou dle rozvrhu zaslaného ve školním systému Edookit. Doporučujeme i všem novým žákům nastupujícím do vyšších ročníků, aby se od 12:50 přesunuli na třídnické hodiny s 1.ročníkem a nepřišli tak o cenné informace.

V případě nejasností či dottazů se obracejte na Jaroslava Jelena, email: jelen@ssknih.cz.

Těšíme se na Vás!

Read More

Zahájení školního roku 2022/2023 – denní studium

Dobrý den, vážení rodiče, vážení žáci,

začátek školního roku 2022/23 na Střední škole KNIH, o.p.s. se uskuteční 1. září od 9:00. Během prvního dne se žáci seznámí se školním a klasifikačním řádem školy a s rozvrhem na nejbližší dny. Předpokládaný závěr prvního dne je do 12:00. Během prvního dne jsou nutné pouze psací potřeby, další informace žákům sdělí třídní učitelé.

Přejeme Vám příjemný zbytek prázdnin a úspěšný vstup do nového školního roku.

Těšíme se na Vás!

Read More

Změna výše příspěvku na vzdělávání od 1. 9. 2022

Vážení zákonní zástupci, vážené žákyně a žáci,
z důvodu významného zvýšení platby za nájem, související služby a energie (elektřina, voda) Vám oznamuji změnu výše příspěvku na vzdělávání platnou od 1.9. 2022 na 19 000 Kč za obě pololetí, tedy 9 500 Kč za jedno pololetí.

Platba bude zaslána na účet školy: 2801376832/2010 s variabilním symbolem data narození žáka ve tvaru: ddmmrr v termínech uvedených ve smlouvě o zajištění vzdělávání, tedy k 31.1. a 31.8. příslušného školního roku.

RNDr. Libuše Bartková
ředitelka školy

Read More

Výsledky 3.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Výsledky 2.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More

Výsledky 1.kola přijímacího řízení

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Read More