Co charakterizuje naši školu

Humanitně-obchodní zaměření

Studenti

Žáci jsou důkladně vzděláváni v humanitních předmětech a současně profilováni obchodně-podnikatelským směrem. Studují jediný cizí jazyk.

Uplatnění absolventů »

Denní studium

Absoloventi

Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: obchodní vzdělání s důrazem na knižní obchod, důkladné humanitní vzdělání s posílenou výukou jediného cizího jazyka a rozšiřující výukový modul pro oblast knihovnictví.

Denní studium »

Dálkové studium

Dálkové studium

Čtyřletý studijní program probíhá o sobotách se zaměřením na obchodní dovednosti (zejména knižní obchod), knihovnictví a humanitní předměty včetně jazykového vzdělání v angličtině.

Dálkové studium »

Kvalitní vzdělání vašich dětí

Uplatnění absolventů

Uplatnění absoloventů

Možné uplatnění absolventů: knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knižní distribuce, knihovny, redakce, informační centra, dále podnikání na živnostenský list či nižší manažerské pozice nezávislé na studovaném oboru.

Uplatnění absolventů »

Spolupráce s firmami

Spolupráce s firmami

Naše škola je členem sítě podnikatelských klubů Business for Breakfast. Díky členství udržujeme četná partnerství, jejichž prostřednictvím zůstáváme v kontaktu se současnými trendy a absolventům pomáháme se získáním zaměstnání.

Partneři »

Aktuální informace

Vinohrady

Prečtěte si aktuální novinky z dění ve škole.

Novinky »

Stále MÁME volná MÍSTA
Přijímáme do nového školního roku 2021/2022
Přestup z  jiných škol je možný!

  • Facebook
  • Instagram