Co charakterizuje naši školu

Dálkové studium v délce 4 roky

Dálkové studium

Dálkové studium probíhá o sobotách a na rozdíl od většiny středních škol v ČR je pouze 4leté. Školní rok je rozdělen na období přednášek a na zkouškové období (v závěru každého pololetí).

Dálkové studium »

Humanitně-obchodní zaměření

studenti

Žáci jsou důkladně vzděláváni v humanitních předmětech a současně profilováni obchodně-podnikatelským směrem. Studují jediný cizí jazyk.

Uplatnění absolventů »

Výhodná lokalita v rámci Brna

Vinohrady

Škola se nachází v těsné blízkosti zastávky Pálavské náměstí. Její dopravní dostupnost z centra, případně z ústředního nádraží je výborná.

Lokalita »

Přístup školy k rodičům

Přístup školy k rodičům

Rodiče našich žáků považujeme za své partnery. Nepořádáme formální třídní schůzky, nýbrž veškeré problémy projednáváme individuálně a pokud možno osobně. Na e-mailové dotazy odpovídáme v pracovní dny do 48 hodin.

Reference »

Ohlasy absolventů

Absoloventi

Naši absolventi se k nám rádi vracejí, aby se podělili o radosti a starosti svého života. Přitom rádi vzpomínají na léta strávená na naší škole.

Naši absolventi »

Kvalitní vzdělání vašich dětí

Uplatnění absolventů

Uplatnění absoloventů

Možné uplatnění absolventů: knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knižní distribuce, knihovny, redakce, informační centra, dále podnikání na živnostenský list či nižší manažerské pozice nezávislé na studovaném oboru.

Uplatnění absolventů »

Testování ECDL

Učitel

Na naší škole se nachází akreditovaná zkušební místnost pro testování ECDL. Díky tomu mohou žáci získat evropsky platné osvědčení o znalostech práce s pc.

ECDL »

Spolupráce s firmami

Spolupráce s firmami

Naše škola je členem sítě podnikatelských klubů Business for Breakfast. Díky členství udržujeme četná partnerství, jejichž prostřednictvím zůstáváme v kontaktu se současnými trendy a absolventům pomáháme se získáním zaměstnání.

Partneři »

BLoK

BLíže O Kultuře

Žáci mají možnost psaní recenzí na nejnovější knižní tituly z nakladatelstvích Jota, Host a Fragment. Mohou navštěvovat i vybraná divadelní představení. Jejich tvorba je na webu BLíže O Kultuře.

BLíže O Kultuře »

Využití systému iŠkola

iŠkola

Rodiče žáků disponují přihlašovacími údaji do on-line informačního systému s přístupem do modulů např. hodnocení, docházky, změn rozvrhu či virtuální vývěsky, a to 24 hodin denně.

Systém iškola »

Studijní programy

Denní studium

Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: obchodní vzdělání s důrazem na knižní obchod, důkladné humanitní vzdělání s posílenou výukou jediného cizího jazyka a rozšiřující výukový modul pro oblast knihovnictví.

Dálkové studium

Čtyřletý studijní program probíhá o sobotách a svým zaměřením na obchodní dovednosti (zejména knižní obchod), knihovnictví a humanitní předměty včetně jazykového vzdělání v angličtině zvyšuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce a připravuje je k případnému studiu na vysokých školách.

Aktuální informace

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

  |  1.8.2017

Vážení žáci, rodičedovolte mi Vás touto cestou informovat o zahájení školního roku 2017/2018:• Denní forma studia - ...