Střední škola KNIH, o. p. s.

Fotka školy

Střední škola KNIH je soukromá střední škola, která působí v Brně již více než 20 let. Výuka probíhá v malých skupinách, v klidném a bezpečném prostředí městské části Brno-Vinohrady, v dosahu městské hromadné dopravy a zároveň v blízkosti přírody. Zřizovatelem školy je Gymnázium Globe, se kterým Střední škola KNIH sdílí výukové prostory a společně organizuje mimoškolní aktivity a projekty pro žáky obou škol.

Studium v oboru Knihkupecké a nakladatelské činnosti je organizováno jako 4leté a probíhá nejen v denní, ale i v dálkové formě. Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: na humanitním vzdělání s důrazem na obchod, na posílené výuce cizího jazyka a na rozšiřujícím výukovém modulu, který žáky naučí nejen práci s počítači, ale třeba i to, jak ozvučit vlastní video.

Vedení školy si uvědomuje potřebu vytvoření pozitivního studijního prostředí pro žáky. Ve škole je proto realizován projekt Škola bez stresu, který se zaměřuje na provádění aktivit, které pomáhají mládeži najít způsoby, jak odstranit faktory vyvolávající napětí a stres.

Ve škole je taktéž podporována čtenářská a kulturní gramotnost prostřednictvím projektu BLoK (BLíže O Knihách/Kultuře). Žáci využívají své teoretické znalosti v rámci psaní recenzí na knihy/audioknihy/filmová nebo divadelní představení. Inovativnost projektu spočívá také ve způsobu zpracování recenzí – např. komiksem, videem, koláží anebo klasickou psanou formou.

Teoretická výuka je systematicky doplňována výukou/praxí v partnerských knihkupectvích a nakladatelství, knihovnách či pořádáním regionálních i celostátních žákovských projektů. Takto získané obchodně-humanitní dovednosti posilují možnosti uplatnění absolventů na trhu práce (oblast knihkupeckých a nakladatelských činností, práce v knihovnách, archivech, získání dostatečných základů pro samostatné podnikání, práce v administrativě či pokračování ve studiu na vysokých školách nejen humanitního zaměření).

Okolí školy