Učitelé

Pedagogický tým školy sestává z několika interních zaměstnanců. Vedení školy je tvořeno ředitelem školy a jeho zástupcem.

Vedle smluvních zaměstnanců působí ve škole rovněž externí učitelé, kteří jsou většinou buď specialisty na jimi vyučované odborné předměty nebo plně kvalifikovanými učiteli kooperujícího Gymnázia Globe, s.r.o. zřizovatele školy.

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb

Ředitel školy, Bibliografie a informatika

Mgr. Jitka Mičánková

Mgr. Jitka Mičánková

Dějepis, Zeměpis, Tělesná výchova

RNDr. Libuše Bartková

RNDr. Libuše Bartková

Základy přírodních věd

Mgr. Roman Svánovský

Mgr. Roman Svánovský

Odborné předměty, Matematika

Mgr. Magdaléna Andrlová

Mgr. Magdaléna Andrlová

Mediální a literární tvorba, Český jazyk a literatura

Ing. Iveta Maléřová

Ing. Iveta Maléřová

Administrativa provozu, Marketing a management, Ekonomika, Základy společenských věd

Mgr. Zuzana Kulheimová

Mgr. Zuzana Kulheimová

Český jazyk a literatura

Mgr. Alice Flodrová

Mgr. Alice Flodrová

Informatika, Matematika, Základy přírodních věd

PhDr. Júlia Kolářová

PhDr. Júlia Kolářová

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Markéta Kocianová

Mgr. Markéta Kocianová

Česká literatura, Světová literatura, Seminář ze společenských věd, ZSV

Mgr. Hana Pavlicová

Mgr. Hana Pavlicová

Dějiny umění, Dějepis

Mgr. Romana Dvořáková

Mgr. Romana Dvořáková

Český jazyk, Česká literatura, Seminář z českého jazyka a literatury

Ing. Pavla Moravcová

Ing. Pavla Moravcová

Marketing a management, Účetnictví, Cvičení z účetnictví

Mgr. Hana Wernerová

Mgr. Hana Wernerová

Právní nauka

Ing. Ludmila Schusterová

Ing. Ludmila Schusterová

Účetnictví, Cvičení z účetnictví

Mgr. Kateřina Chlumová

Mgr. Kateřina Chlumová

Doučování z anglického jazyka