Učitelé

Pedagogický tým školy sestává z několika interních zaměstnanců. Vedení školy je tvořeno ředitelkou školy a jejím o zástupcem.

Vedle smluvních zaměstnanců působí ve škole rovněž externí učitelé, kteří jsou většinou buď specialisty na jimi vyučované odborné předměty nebo plně kvalifikovanými učiteli kooperujícího Gymnázia Globe, s.r.o. zřizovatele školy.

Mgr. Pavel Šreibr

Mgr. Pavel Šreibr

Ředitel školy

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb

Zástupce ředitele školy, Český jazyk a literatura, Bibliografie a informatika

RNDr. Libuše Bartková

RNDr. Libuše Bartková

Základy přírodních věd

Mgr. Roman Svánovský

Mgr. Roman Svánovský

Odborné předměty, Matematika

Sergej Bulat

Sergej Bulat

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Natálie Pleváková

Mgr. Natálie Pleváková

Mediální a literární tvorba, Informatika, Dějiny hudební kultury

Mgr. Otto Suchánek

Mgr. Otto Suchánek

Matematika, Informatika

Mgr. Hana Pavlicová

Mgr. Hana Pavlicová

Dějiny umění, Dějepis

Mgr. Lucie Černá

Mgr. Lucie Černá

Základy společenských věd, Dějiny hudební kultury

Ing. Pavla Moravcová

Ing. Pavla Moravcová

Marketing a management, Účetnictví, Cvičení z účetnictví

Mgr. Romana Dvořáková

Mgr. Romana Dvořáková

Český jazyk, Česká literatura, Seminář z českého jazyka a literatury

Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová

Český jazyk a literatura, Společensko-vědní seminář

Mgr. Sáša Živná

Mgr. Sáša Živná

Tělesná výchova

Mgr. Hana Wernerová

Mgr. Hana Wernerová

Právní nauka

Mgr. Markéta Kocianová

Mgr. Markéta Kocianová

Česká literatura, Světová literatura, Seminář ze společenských věd, Základy společenských věd

Mgr. Jakub Jedounek

Mgr. Jakub Jedounek

Umění a výtvarná komunikace, Dějepis, Český jazyk a literatura, Společensko-vědní seminář