Učitelé

Pedagogický tým školy sestává z několika interních zaměstnanců. Vedení školy je tvořeno ředitelkou školy a jejím o zástupcem.

Vedle smluvních zaměstnanců působí ve škole rovněž externí učitelé, kteří jsou většinou buď specialisty na jimi vyučované odborné předměty nebo plně kvalifikovanými učiteli kooperujícího Gymnázia Globe, s.r.o. zřizovatele školy.

Ing. Renata Skýpalová, PhD.

Ing. Renata Skýpalová, PhD.

Ředitelka,vyučované předměty: Administrativa provozu, Cvičení z účetnictví

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb

Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb

Zástupce ředitelky školy, Český jazyk a literatura, Bibliografie a informatika, Dějiny knižní kultury

RNDr. Libuše Bartková

RNDr. Libuše Bartková

Základy přírodních věd

Mgr. Irena Pisková Dvořáková

Mgr. Irena Pisková Dvořáková

Anglický jazyk, Český jazyk

Mgr. Zuzana Hennebergová

Mgr. Zuzana Hennebergová

Český jazyk, Dějepis, Moderní svět seminář, Světová literatura

Mgr. Roman Svánovský

Mgr. Roman Svánovský

Dějiny knižní kultury, Nakladatelská činnost, Provoz knihkupectví, Propagace a reklama

Sergej Bulat

Sergej Bulat

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

MgA. František Dvořák

MgA. František Dvořák

Mediální a literární tvorba, Informatika, Umění a výtvarná komunikace

Mgr. Otto Suchánek

Mgr. Otto Suchánek

Matematika, Informatika

Mgr. Kateřina Hájková

Mgr. Kateřina Hájková

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka

Mgr. Hana Pavlicová

Mgr. Hana Pavlicová

Dějiny umění, Dějepis

Ing. Přemysl Doležal

Ing. Přemysl Doležal

Cvičení z účetnictví, Marketing a management

Mgr. Lucie Černá

Mgr. Lucie Černá

Základy společenských věd, Dějiny hudební kultury

Mgr. Miloš Halúzka

Mgr. Miloš Halúzka

Základy přírodních věd

Mgr. Romana Dvořáková

Mgr. Romana Dvořáková

Český jazyk, Česká literatura, Seminář z českého jazyka a literatury

Mgr. et PhDr. Martin Hladký, Ph.D.

Mgr. et PhDr. Martin Hladký, Ph.D.

Česká literatura, Světová literatura

Mgr. Markéta Hadamová

Mgr. Markéta Hadamová

Matematika, Zeměpis

Mgr. Barbora Pacalová

Mgr. Barbora Pacalová

Tělesná výchova

Mgr. Hana Wernerová

Mgr. Hana Wernerová

Právní nauka

RNDr. Yvonne Puchýřová

RNDr. Yvonne Puchýřová

Základy přírodních věd