7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

RNDr. Libuše Bartková

Ředitelka školy

Mgr. David Válek, Ph.D.

Česká literatura, Světová literatura, Dějepis, Zeměpis, Dějiny umění,

RNDr. Libuše Bartková

Základy přírodních věd

Mgr. Roman Svánovský

Odborné předměty, Matematika, Nakladatelská činnost, Psychologie

Mgr. Magdaléna Andrlová

Mediální a literární tvorba, Český jazyk a literatura, Dějiny hudební kultury, Umění a výtvarná komunikace

Ing. Dita Plisková

Administrativa provozu, Marketing a management, Ekonomika, Základy společenských věd

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.

Český jazyk, Základy společenských věd

Mgr. Alice Flodrová

Informatika, Matematika, Základy přírodních věd

PhDr. Júlia Kolářová

Anglický jazyk, Konverzace z anglického jazyka