7.30-16.00h Střední škola KNIH, o. p. s. Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno-Vinohrady

+420 734 235 890

RNDr. Libuše Bartková

Ředitelka školy, Základy přírodních věd

Mgr. David Válek, Ph.D.

Česká literatura, Světová literatura, Dějepis, Zeměpis, Dějiny umění

Mgr. Roman Svánovský

Odborné předměty, Matematika, Nakladatelská činnost, Psychologie

Mgr. Magdaléna Andrlová

Mediální a literární tvorba, Český jazyk a literatura, Dějiny hudební kultury, Umění a výtvarná komunikace, Seminář z českého jazyka a literatury

Ing. Dita Plisková

Administrativa provozu, Marketing a management, Ekonomika, Základy společenských věd, Seminář z odborných předmětů. Účetnictví, Cvičení z účetnictví, Cvičení z marketingu a managementu, Seminář ze společenských věd

Mgr. et Mgr. et Mgr. Vojtěch Novotný, LL.M.

Český jazyk, Základy společenských věd, Seminář ze společnských věd,Seminář z českého jazyka

Ing. Vít Mikulík, PhD. et PhD.

Informatika, Matematika, Základy přírodních věd, Bibliografie

Bc. Soňa Zbytowská

Česká literatura

Mgr. Jana Jodlbauer

Dějiny hudební kultury