Historie školy

 • Září 1993 - svou činnost zahájila Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky. Zakladatelem se stala brněnská knihkupecká firma Barvič a Novotný, s. r. o. První ředitelkou školy byla jmenována Mgr. Hana Zlatušková. Ředitelství sídlilo v Brně na Údolní 10, výuka probíhala v Brně a v Praze, kde se nacházela pobočka školy. Předsedkyní správní rady školy byla při jejím založení Marie Tichá, vedoucí knihkupectví Barvič a Novotný.
 • Leden 1996 - na základě novely školského zákona se Soukromá střední škola pro knihkupce a nakladatelské pracovníky rozdělila na dva samostatné a víceméně identické subjekty: na brněnskou školu a pražskou školu, které získaly právní formu obecně prospěšné společnosti.
 • Leden 1997 - z legislativních důvodů došlo ke změně názvu školy na Střední školu pro knihkupce a nakladatelské pracovníky, o.p.s.
 • Duben 2003 - předsedou správní rady školy byl zvolen doc. Ing. Josef Ströbinger, CSc., ředitel nakladatelství Moba.
 • Srpen 2003 - novým ředitelem školy byl jmenován Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
 • Červen 2006 - předsedkyní správní rady školy se stala PhDr. Zuzana Voráčová, redaktorka Nakladatelství Jota, s.r.o.
 • Červen 2008 - předsedkyní správní rady byla zvolena Eliška Trmačová, vedoucí knihkupectví Cesta.
 • Červenec 2009 - došlo k přestěhování školy na Bzeneckou 23.
 • Únor 2010 - předsedou správní rady byl zvolen Pavel Dejmal.
 • Říjen 2010 - za předsedu správní rady školy byl zvolen Mgr. Ing. Aleš Karásek.
 • Prosinec 2010 - knihkupectví Barvič a Novotný postoupilo svá zakladatelská práva na Gymnázium Globe, s. r. o.
 • Únor 2011 - novou předsedkyní správní rady se stala RNDr. Libuše Bartková.
 • Červenec 2011 - došlo ke změně názvu školy na Střední škola KNIH, o.p.s. (slovo "KNIH" je akronymem pro školu Knihkupecko Nakladatelsko Informačně Humanitní). Autorem vítězného návrhu nového názvu školy se stal žák tehdejšího 2. ročníku Vladislav Kluska.
 • Červenec 2013 - novou ředitelkou školy byla jmenována Ing. Renata Skýpalová.
 • Duben 2018 - novým ředitelem školy byl jmenován Mgr. Pavel Šreibr.
 • Srpen 2018 - novým ředitelem školy byl jmenován Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb.
 • Leden 2021 - novým ředitelem školy byla jmenována Mgr. Eva Štaralová.

 

Zřizovatel školy

Zřizovatel školy je od roku 2010 Gymnázium Globe, s.r.o.

Více informací o zřizovateli Střední školy KNIH, o.p.s. naleznete zde: www.gymglobe.cz.