Testování SCIO

Žáci denní formy studia se dle potřeby také zapojují do testování společnosti SCIO. Tato firma se zaměřuje na školní i mimoškolní vzdělávání dětí, na testování žáků, měření výsledků jejich vzdělávání a pro některé střední a vysoké školy vypracovává testy pro přijímací řízení.