Příspěvěk na vzdělávání

Výše školného je 17 800 Kč za rok a je splatné v jedné či ve dvou splátkách (tedy 8 900 Kč za jedno pololetí). Rovněž se platí zápisné ve výši 2 000 Kč na celou dobu studia.

Bankovní účet pro zaslání platby: 2801376832/2010

Jako variabilní symbol zadejte rodné číslo žáka.