Ing. Přemysl Doležal

Ing. Přemysl Doležal

Cvičení z účetnictví, Marketing a management

e-mail: dolezal.premysl@ssknih.cz

Jmenuji se Přemysl Doležal a „su z Brna“. Jedna televizní reklama hlásala pro mě velmi inspirativní slogan „Přema na Špilas“. Zatím jsem poslání reklamy nenaplnil, ale Špilberk a Brno jako město mám velmi rád a musím říct, že z Vinohrad ze SŠ KNIH je na „můj hrad“ velmi pěkný pohled.

Reklamy nejsou to jediné, o čem se v marketingu a managementu budeme bavit, velmi rád totiž propojuji teorii s praxí.  Už v průběhu studia na vysoké škole (Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně) jsem se začal věnovat vzdělávání a rozvoji dospělých a mládeže. Po absolvování vysoké školy jsem pracovně působil v malých, středních i velkých firmách na různých pozicích včetně manažerských. Profesně jsem se věnoval řízení projektů, oblasti komunikace, propagace, rozvoji a motivaci pracovníků (mentoring, koučing, práce se stresem).

Postupem času jsem zjistil, že přestože mnoho lidí současnou úroveň vzdělávání ve školách kritizuje, nic kromě kritiky pro změnu nedělají. Osobně si myslím, že pokud chce člověk změnu, musí začít především u sebe. Z toho důvodu jsem se rozhodl vystudovat pedagogické minimum a začít působit ve škole a pracovat na zlepšení celkové úrovně vzdělávání. Na střední škole KNIH mi to dává velký smysl, protože vnímám, že je tu mnoho pedagogů, kteří mají stejný směr i cíl jako já (teď nemyslím „Špilas“.)

Zároveň jsem přesvědčený o tom, že pokud je studium a škola bez stresu – vytváří to lepší atmosféru a podmínky pro samotné vzdělávání i vztahy ve škole. Z toho důvodu jsem vytvořil projekt „Škola bez stresu“, který se zaměřuje na hledání zdrojů stresu ve škole a seznámení s možnostmi vedoucími k omezování dopadů stresu na žáky i pedagogy (více na www.skolabezstresu.cz). 

Pojďme společně pracovat na zlepšování podmínek ve škole – s úsměvem a bez stresu.