Ing. Pavla Moravcová

Ing. Pavla Moravcová

Marketing a management, Účetnictví, Cvičení z účetnictví

Pocházím z Brna. Zde jsem chodila na gymnázium. V té době jsem aktivně sportovala a zajímala jsem se o cestování.  Proto jsem se po maturitě rozhodla studovat obor Cestovní ruch na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě. V magisterském studiu jsem pokračovala na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici v programu Ekonomika podniků cestovního ruchu, kde jsem úspěšně promovala v roce 2011. V průběhu vysokoškolské studia jsem absolvovala praxi v cestovní kanceláři, recepci hotelu, vykonávala jsem průvodcovskou činnost. Postupně jsem si uvědomovala, že jsem od práce v cestovním ruchu očekávala asi něco jiného, a rozhodla jsem se orientovat jiným směrem. Nastoupila jsem do školství. Učit studenty mě opravdu baví a věřím, že tomu tak bude i nadále!