Mgr. Michal Novák

Mgr. Michal Novák

Matematika

e-mail: novak.ssknih@iskola.cz

Jsem matematikář. Který je ke svým studentům možná velmi náročný, ale snad i vstřícný a chápající. Který je přesvědčen, že úkolem studenta je učivo nejen pochopit, ale i pořádně zažít, a úkolem pedagoga vybudovat ze svých svěřenců zdravé, samostatné a odpovědné osobnosti.

Jsem také speciální pedagog, zabývající se poruchami učení a chování. Který věří, že vzniklé problémy spíš vyřeší kontakt s klientem a jeho blízkými než precizně vyplněný formulář. Který raději komunikuje s živým člověkem než s displejem, sluchátkem či papírem...

Jsem člověk, který za půl století své existence pochopil, jak vysokou cenu má zdraví, pokora a blízkost opravdových přátel. Který už ví, že „chceš-li být šťastný, nemůžeš žít s nešťastnými lidmi“.