Mgr. Jakub Jedounek

Mgr. Jakub Jedounek

Umění a výtvarná komunikace, Dějepis, Český jazyk a literatura, SSV

e-mail: jedounek.ssknih@iskola.cz

Už ve školce jsem všem tvrdil, že budu archeolog (zajímali mě teda víc dinosauři, ale tehdy jsem ještě netušil, že se tomu říká jinak). K historii lidstva jsem se od dinousaurů prokousával až postupně, přičemž v určitém období mě neskutečně uhranuly ty fantastické, nečekané, nepředvídatelné příběhy z dávných časů - mytologie. A od nich byl už jen krůček k literatuře, kterou jsem nakonec v Brně vystudoval. Pevně věřím, že literatura má tu moc nás činit lepšími. Proto ji neopouštím, a tuto svou osobní zkušenost se snažím sdílet.
Když mi v učitelské a badatelské profesi chybí zpětná vazba, rád si ji objevím jinde. V něčem plně fyzickém a absolutně materiálním. Proto průběžně ze škol utíkám i do světa stavebních řemesel a drobnějších rukodělných činností.

Ke svým dalším vášním bych zařadil jednoznačně hudbu, v níž často nalézám to, co neumím najít ve slovech. A v neposlední řadě také pěší turistiku, přičemž jsem se nalezl především v úžasném chaosu a spontánnosti Balkánu a Ukrajiny.