Další vzdělávání učitelů

Pedagogičtí pracovníci školy se dále vzdělávají – jejich další vzdělávání je podporováno a koordinováno v každoročně obnovovaném plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které má závazný charakter.

Plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků jsou ke stažení níže: