Historické tance 17. století

Staré dvorské tance
Tancovaly se na panovnických a šlechtických dvorech a  svůj původ měly v tancích lidových. V 17. století dvorské tance zaznamenaly velký rozvoj, byly označovány jako -la danse noble- neboli vznešený, urozený tanec, popřípadě jako - la belle danse- pěkný, krásný tanec. Historické tance byly ustáleny za vlády Ludvíka XIV., a to díky Královské akademii tance, která byla založena 31. 3. 1661.

Oblíbené tance této doby:
courante: tanec v taktu se skočnými prvky
bourrée: lidový tanec v taktu
allemande: byl německého původu, v mírném tempu, tančil se na úvod plesů

Zdroje:
zápisy z Taneční konzervatoře: Teorie a metodika tance
http://blog.rond.cz/aktuality/tanecni-repertoar-16-a-17-stoleti/
Autor: neznámý

Táňa Pavlincová 1.K