Heimlichův manévr

Heimlichův manévr se používá v případě, že se člověk ocitne v nebezpečí udušení se. Například se může naskytnout situace, že člověku zaskočí jídlo v dýchací trubici. A co teď.
V tomto případě je nutné zakročit okamžitě. Zachránce se postaví za dávícího se a zezadu ho pevně obejme. Své ruce následně sepne na hrudníku, který začne stlačovat směrem nahoru. Pokud je úspěšný, zraněný svůj kousek vyplivne.
Tento manévr se však nedoporučuje provádět u těhotných žen z důvodu poškození plodu a taktéž u malých dětí, protože ještě nemají tak pevné kosti. Podobné nebezpečí hrozí i u obézních lidí.

Zdroj:
Kalb, Alanna. Všechno, co by měla znát každá žena. 1. vydání. Mladá fronta, 2011. ISBN 978-80-204-2467-9

Natálie Vávrová 1.K