Etiketa vs. etika

Etiketa se stejně jako etika zabývá děním ve společnosti. Ačkoli se může zdát, že nemají příliš mnoho společného, ve skutečnosti spolu úzce souvisí, protože naše vnímání vycházející z etiky následně ovlivňuje naše chování (tedy etiketu).

Říká se, že první pravidlo vzniklo díky zahradníkovi Ludvíka XIV., který na pečlivě udržovaný trávník zapíchl cedulku s pravidly jak se v zahradě chovat. Něčeho podobného si můžeme povšimnout i v dnešní době, kdy se v parcích na trávnících objevují cedulky s nápisy jako „Zákaz vstupu na trávník“ nebo „Zákaz vstupu se psy“ a podobně.

Etika je naukou o mravnosti a morálce, zakládá se především na empatii a filozofickém cítění, ale bohužel někdy vyvolává více otázek než odpovědí.

Etiketa vychází z etiky a řeší naoko menší problémy, například slušné chování a komunikaci mezi lidmi. Dokonce má svá pravidla korektního chování, která se určují dle toho, s jakým pohlavím jednáme a kolik je dané osobě let, tedy zda je starší či mladší než my.

Etiketa zasahuje do každého lidského oboru – do zdravotnictví, politiky, školství atd.

Mezi nejčastější etické problémy současnosti se řadí otázka životního prostředí, práva zvířat, ženská práva, lidská práva obecně a dále také potraty nebo eutanázie.


1. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – tento etický problém má 4 kategorie:

a) ovzduší – je znečištěno smogem (který nesouvisí pouze s dopravou), CO2, energetikou a radioaktivitou

b) vodstvo – je znečištěno biologickým odpadem (močůvka, fekálie), ale i chemickým odpadem, který souvisí hodně s naším průmyslem (ropa, hnojiva a pesticidy), v neposlední řadě je znečištěno radioaktivním zářením a tepelným znečištěním

c) půda – je znečištěna především pesticidy a minerálními hnojivy

d) zbytek – zahrnuje celkový odpad, poškození lesů a tropických deštných pralesů, ale spadá sem také hluk


2. PRÁVA ZVÍŘAT – tento etický problém má 5 kategorií:

a) množírny - zde jsou zvířata množena ve velkém kvůli zisku a kde žijí v nevhodných životních podmínkách

b) velkochovy - zvířata tu jsou držena bez možnosti spatřit denní světlo a jsou chována pouze pro mléko, nebo vejce a následně zabita pro maso

c) oděvní průmysl - zahrnuje kožešiny, kůže a výrobky z nich (boty, pásky, kabelky, peněženky atd.)

d) sport (lov vysoké a norování) a zábava (cirkusy, delfinária, zvířecí zápasy a rodea jsou disciplíny, kde lidmi týraná zvířata dělají ze strachu nepřirozené aktivity za účelem lidské „zábavy“)

e) kosmetika a léky – každý snad ví, že kosmetika a léky jsou stále testovány na zvířatech, naštěstí ne všechny, tohle testování je zbytečné a nesmyslné, protože zvířata nemají na různé látky úplně stejné reakce jako my


3. ŽENSKÁ PRÁVA

- již v minulosti ženy začaly bojovat za svá práva ve společnosti, protože byly v pozici pod mužem a musely mu být podřízeny. V dnešní době je situace v Evropě sice lepší, ale stále existují země, kde jsou ženy mužem uzurpovány a týrány či zesměšňovány


4. LIDSKÁ PRÁVA

- tohle je problém na dlouhou trať, ale ve zkratce se problematika zabývá „nadřazeným“ člověkem, který svou „podřazenou“ oběť považuje za méněcennou, uráží ji, týrá nebo v nejhorším případě i zabije. Oběť je považována často za méněcennou kvůli barvě pleti, náboženskému vyznání, národnosti, sociální nebo finanční situaci


5. POTRATY

- novodobější téma týkající se především mladistvých (někdy i nezletilých dívek), které otěhotní a musí se rozhodnout, zda si dítě nechat, či ne


6. EUTANAZIE

- něčím podobným jako je potrat, je i eutanazie, která je u nás nelegální a týká se starých, nevyléčitelných či těžce zraněných lidí. Podmínkou eutanazie je, že s ní musí dotyčný souhlasit. Problematika se týká i zvířat, která jsou často zabíjena jen se souhlasem svého majitele a to nejen když jsou zraněná či nevyléčitelně nemocná, ale velice často také když jsou nechtěná či přebytečná)

 

Hana Vysloužilová 1.K