Studentská obchodní snídaně

www.studentskasnidane.cz

K úspěšnému podnikání této doby patří i umění prezentace a získávání kontaktů. Silnou stránkou každé firmy je, pokud se dokáže prezentovat na webových stránkách či sociálních sítích. Tajemství umění, jak se stát úspěšným podnikatelem, učí žáky posledních ročníků projekt „Studentská obchodní snídaně“, vytvořený Gymnáziem Globe, s. r. o., Střední školou KNIH, o. p. s. a společností Business for Breakfast ČR, s. r. o. 

Podstatou projektu, podpořeného z prostředku ESF reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0143, bylo uskutečnění tzv. obchodní snídaně v brněnském hotelu Barceló dne 12.12.2012, kdy v roli zástupců jednotlivých firem sdružených v podnikatelském klubu Business for Breakfast vystupovali studenti třech brněnských škol: Gymnázia Globe, s.r.o., Střední školy KNIH, o. p. s., a Střední školy informatiky a spojů. Jejich úkolem bylo v roli zástupců skutečných firem oslovit ostatní studenty – „zástupce firem“ – se svou podnikatelskou nabídkou a navázat kontakty pro případnou budoucí spolupráci firem. V současném světě podnikání se této činnosti říká „networking“. 

Příprava studentů na obchodní snídani probíhala v několika krocích. Dvanáct studentů – snad budoucích podnikatelů – se zúčastnilo obchodní snídaně podnikatelů v roli pozorovatelů, během níž získali osobní zkušenost s průběhem reálného klubového setkání. V první polovině listopadu se uskutečnilo dvoudenní soustředění, na němž studenti podstoupili intenzivní trénink prezentačních a komunikačních dovedností včetně úvodu do problematiky podnikání. Soustředění vedli zkušení lektoři z Business for Breakfast. Krátce poté se 3 studenti zúčastnili stáže ve 3 různých podnikatelských klubech, kde si v reálném provozu obchodních snídaní nacvičovali své role moderátora, koordinátora a hostitele. 

Studentská obchodní snídaně byla soutěží, v níž se pod dohledem odborné poroty soutěžilo o titul studentského networkmana. Do akce se zapojily rovněž další střední školy v ČR, které se on-line podílely na networkingu studentské snídaně. Cílem projektu bylo připravit žáky na profesní život prostřednictvím seznámení se s reálně fungujícími firmami, vytvořením prezentace těchto firem, nácvikem prezentačních a komunikačních dovedností a v neposlední řadě pochopením podstaty a výhod networkingu pro nejrůznější oblasti života. V celkovém důsledku pak projekt napomohl snazšímu uplatnění absolventů všech zúčastněných škol na trhu práce. Vítěz soutěže (žák Gymnázia Globe) a student, který se umístil na 3. místě (žák SŠ KNIH), ihned po soutěži obdrželi nabídku zaměstnání u firem, které zastupovali.


Reportáž ze studentské snídaně, odvysílanou ČESKOU TELEVIZÍ, si můžete stáhnout pod tímto odkazem (reportáž o našem projektu začíná až od 15 minuty).