DREAM JOB?

Otazník v nadpisu značí mou nejistotu týkající se tohoto tématu - nejistotu, jež pramení z nezkušenosti a neznalosti mnoha profesí, které by mohly můj výběr ovlivnit. Asi se ale budu muset spokojit s omezeností momentálního rozhodnutí právě kvůli mé neznalosti.

Tak co bych tedy chtěla v životě dělat? I přes mé zaměření nemám ambice pracovat v knihkupectví, každopádně to bude zcela jistě má záchrana při studiu vysoké školy (doufejme). Jistá si jsem v tom, že svou práci chci dělat dobře. Nechci být další člověk, co bere plat, jen aby ho bral. Nedokážu svou práci dělat dobře, když nejsem přesvědčena o své užitečnosti v ní. A to bych v zahraničí dělat nemohla.

Dříve bylo mým největším snem vycestovat hned po ukončení středního vzdělání. Jet studovat do zahraničí a najít si tam práci. Začít tam nový život. To se ale změnilo zjištěním, že to není tak růžové a já bych snad i mohla studovat ve Velké Británii či ve Walesu, ale jak si tím nerozbít vztahy, na kterých mi tolik záleží, už jsem nezjistila. Taky jsem nezjistila, co za profesi bych tam mohla dělat, aby v ní člověk narozený v oné zemi nebyl lepší. Dobře, mohla bych překládat české texty do angličtiny a naopak, ale to bych ostatně mohla dělat i z pohodlí domova tady. Moje touha, být ve svém oboru jedna z nejlepších, tedy rozplynula iluzi úspěchu v zahraničí.

Na co se tedy v budoucnu zaměřím? Na získání dostatku vzdělání k tomu, aby mě společnost mohla brát vážně. Následně pak na získání praxe v nějakém zaměstnání a postupem času snad na podnikání v něčem, co mě nadchne, či v čem se postupem času zdokonalím. Reformovat či inovovat by mělo být cílem každého, tak se dejme do práce.

ZDROJ: NEZNÁMÝ. weheartit.com [online]. [cit. 13.9.2016]. Dostupný na WWW: http://weheartit.com/entry/258754407/search?context_type=search&context_user=Marilu95&query=motivation

Veronika Lipmanová, 2.K