Společenství praxe - platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659


Projekt je realizován v rámci Operačního programu
Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (dále jen „Projekt“), 

Střední škola KNIH je zapojena v projektu jako spolupracující škola.

Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností učitelů, navázání spolupráce s oborovými didaktiky na VŠ, sdílení zkušeností s odborníky na pedagogiku, psychologii, speciální pedagogiku v následujícím rozsahu:

  • Setkávání učitelů s odborníky na didaktiku předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a odborných předmětů). Tato setkání budou probíhat 3 krát ročně v délce 6 hodin. Každý rok bude vždy jedno setkání v laboratoři, jedno v terénu a jedno ve třídě.
  • Individuální konzultace učitelů s oborovými didaktiky a odborníky z VŠ formou e-mailové komunikace, sdílení informací a podle potřeby osobních konzultací na jednotlivých školách. Řešení aktuálních otázek z oborů  
  • Setkávání učitelů k problematice mezipředmětových vazeb v rozsahu 1 krát ročně v délce 6 hodin.
  • Hromadné výjezdní setkání společné pro všechny zúčastněné v projektu.  Celkem tři dvoudenní setkání za dobu trvání projektu (2017, 2018 a 2019). Na setkání budou různé workshopy, pracovní skupiny, ukázkové lekce, přednášky apod.