BLíže o Kultuře

 

Na začátku byl skromný nápad podpořit čtenářskou a kulturní gramotnost žáků Střední školy KNIH a Gymnázia Globe.

Z toho důvodu jsme vytvořili virtuální místo, kde se mohou mladí lidé prezentovat prostřednictvím recenzí svých oblíbených knižních, filmových titulů a divadelních her.

 

Tak vznikl internetový portál BLíže O Knihách/Kultuře (blok.ssknih.cz). Zde mají studenti možnost propojit své teoretické znalosti získané v rámci studia např. předmětu Český jazyk a literatura a praktickou možnost – psaní recenzí na vybrané knižní tituly a kulturní akce. Při zpracování článků jsou využívány různé slohové útvary, inovativní přístupy, např. gifová prezentace, obrázková recenze, videorecenze, recenze formou komiksu apod.

 

BloK získává postupem času na kvalitě a díky podpoře zapojených partnerů – českých nakladatelství a kulturních institucí – se neustále rozvíjí a roste v počtu aktivně zapojených čtenářů, partnerů i podporovatelů.

Jsme právem hrdi na to, že vnášíme do školního vzdělávání inovace, a že lze vzdělávat a prezentovat výsledky žáků zajímavou formou.

Děkujeme všem partnerům za jejich podporu – ať už mladých žáků nebo při vytváření něčeho nového smysluplného. Těšíme se na další úspěšná léta čtení a sdílení zážitků na blok.ssknih.cz

 

http://blok.ssknih.cz