Vybavení učeben

Střední škola KNIH, o. p. s. sídlí od 1. srpna 2009 ve vzdělávacím objektu bývalé základní školy v sídlišti Brno-Vinohrady, který je v majetku obce.

Od přesídlení naší školy do objektu na Bzenecké 23 kultivujeme pronajaté prostory.


Škola úzce spolupracuje se svým zakladatelem Gymnáziem Globe, s. r. o., díky němuž přesunula své zázemí do prostor ve 2.NP a 3.NP severní sekce objektu, kde podle potřeby a provozních možností využívá:

  • několik kmenových učeben,
  • učebnu biologie a světa práce,
  • posluchárnu pro 52 osob (rok vybudování 2006 a 2014 z dotace ESF),
  • modelovou učebnu k podpoře výuky odborných předmětů z oblasti knihkupecké a knihovnické činnosti,
  • 4 kabinety pro učitele,
  • prostorné hygienické zázemí, 
  • společné šatny žáků, kde byly umístěny uzamykatelné kovové šatní skříně, aby byl dosažen vyšší standard a bylo zamezeno krádežím šatstva.

V dalších prostorách objektu nebo jeho těsné blízkosti užívá:

  • 2 tělocvičny,
  • posilovnu v blízkosti sídla školy,
  • vnější hřiště v areálu objektu,
  • školní jídelnu na Základní škole Mutěnická,
  • kantýnu U vlka v přízemí objektu s možností vydávání obědů,

SŠ KNIH je společně s Gymnáziem Globe vybavena ICT následovně:

  • prostory obou škol jsou plně zasíťovány a umožňují žákům bezdrátové připojení k internetu,
  • ICT učebna je vybavena 23 počítači, dataprojektorem a je připojena na internet,
  • každý zaměstnanec SŠ KNIH má školou přidělen vlastní počítač,
  • v prostorách obou škol se nacházejí 2 kopírky.

 

Modelová učebna

Tato učebna je přímo uzpůsobena pro výuku odborných předmětů. Její součástí je knihovna, která obsahuje spoustu zajímavých knih. Část z nich je z okruhu povinné četby, některé tituly jsme dostali od partnerů a žáci se učí psát na ně recenze. V modelové učebně  žáci poznávají jednotlivé části knihy, seznamují se s tím, jak se literatura řadí a uspořádává tematicky. V knihovně se nachází také odborná literatura a učebnice. Žáci se zde setkávají i s tímto druhem literatury, objevují specifika vědeckých děl a encyklopedií, učí se, jak psát odborný text. Na nesčetných prospektech, knižních novinkách a edičních plánech různých nakladatelů je jim předkládáno, jak jsou tyto materiály důležité k propagaci knih a podpoře čtenářství. Učebna slouží také k nácviku komunikačních i prezentačních schopností. Prodejní dovednosti si žáci mohou vyzkoušet na modelových situacích při interakčních hrách. Na řadu přijdou i zásady aranžérské práce a balení knih.

Střední škola KNIH spolupracuje s partnery, předními českými nakladateli, v rámci projektu BLOK (BLíže O Knihách/kultuře). Tento projekt je zaměřen na podporu čtenářské a kulturní gramotnosti mládeže. Spolupracující partneři poskytují zdarma recenzní výtisky knih výměnou za recenzi. Studenti zpracovávají recenze inovativním způsobem např. formou komiksu, videa, koláže apod. Recenze studentů jsou umisťovány na internetové adrese blok.ssknih.cz. Kniha od partnera zůstává k dispozici ve školní knihovně a modelové učebně studentům školy.