Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení naleznete zde.

 

 

Maturitní zkouška - podzim 2017 (denní forma studia)

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 13. až 15.9.2017.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 13. až 15.9.2017.

 

Maturitní zkouška - podzim 2017 (dálková forma studia)

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 13. až 15.9.2017.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 13. až 15.9.2017.

 

Maturitní zkouška - jaro 2017 (denní forma studia)

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 21.5. až 1.6.2018.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 21.5. až 1.6.2018.

 

Maturitní zkouška -jaro 2017 (dálková forma studia)

Termín konání ústní části (společné i profilové) maturitní zkoušky byl stanoven na termín 21.5. až 1.6.2018.

Termín konání praktické zkoušky byl stanoven na 21.5. až 1.6.2018.

 

Vyhodnocení nabídek výběrového řízení

Název
Datum vyhlášení zakázky: -
Název/obchodní firma zadavatele: Střední škola KNIH, o. p. s., Bzenecká 4226/23, Brno 628 00
Název/obchodní firma vybraného dodavatele:  -
Sídlo dodavatele: -
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:   -
IČ dodavatele: -