Uplatnění absolventů

Školní vzdělávací program je postaven na 3 pilířích: 

  • obchodní vzdělání s důrazem na knižní obchod, 
  • důkladné humanitní vzdělání s posílenou výukou jediného cizího jazyka (angličtiny),
  • rozšiřující výukový modul pro oblast knihovnictví.

Obecným cílem našeho vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce a schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně v těchto odvětvích či profesích:

  • knihkupectví, nakladatelství, antikvariáty, knižní distribuce, redakce, informační centra,
  • knihovny,
  • podnikání na živnostenský list, nezávislé na studovaném oboru,
  • nižší manažerské pozice.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách humanitního zaměření.


Uplatnění absolventů v denní formě vzdělávání sledujeme vždy po 2 roky od ukončení studia. Dlouhodobě se téměř 50 % našich absolventů do dvou let dostává na vysoké školy humanitního zaměření. Někteří pak nalézají pracovní uplatnění ve své profesi a ačkoli je jejich procento poměrně nízké, řada z nich se v pozdějších letech k oboru vrací.

Motivovaní absolventi získávají práci na pracovištích, kde vykonávají v průběhu studia odbornou praxi. Škola rovněž pomáhá svým absolventům s nalezením pracovního uplatnění díky svému členství v síti podnikatelských klubů Business for Breakfast a projektu Kariérní poradenství (ve spolupráci se společností AGAPO).