Systém iŠkola

Naše škola používá pro komunikaci mezi učiteli, žáky a rodiči certifikovaný informační systém Iškola (www.iskola.cz), díky kterému mají žáci i rodiče on-line přístup 24 hodin denně k rozvrhu a suplování, průběžné klasifikaci, přehledu docházky, e-mailovým schránkám učitelům, virtuální vývěsce a centrální databázi dokumentů.

Zde můžete nahlédnout do centrální databáze informačního systému iškola.cz, ve které jsou zveřejněny některé aktuální i archivní soubory, dokumentující život školy.