Příspěvek na studium

Střední škola KNIH je obecně prospěšnou společností, zařazenou do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, a tudíž částečně dotovaná ze státních prostředků. Některé své náklady však musí pokrýt z vlastních zdrojů.

Příspěvek na studium - školné, které vybírá, činí 1 780 Kč měsíčně, tj. 17 800 Kč za rok. Školné je splatné ve dvou pololetních splátkách.