Koncepce rozvoje školy

Koncepci rozvoje školy sestavuje ředitel školy. Jedná se o zásadní manažerský dokument, který je zasazen do dlouhodobých záměrů státu a kraje a má současně podporu zakladatele školy. Na jeho tvorbě se podílí rovněž pedagogický sbor a vyjadřuje se k němu také školská rada.

Aktuálně platnou verzi koncepce rozvoje školy pro období 2014 až 2017 si můžete stáhnout zde.


Vize školy 

Střední škola KNIH, o. p. s. přijala program rozvoje čtenářství, který využívá všechny příležitosti k tomu, aby z žáků systematicky a cíleně vyrůstali nezávislí a samostatní čtenáři. V souladu se svým odborným zaměřením podporuje rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků těmito způsoby:

   • systematicky začleňuje metody čtenářské gramotnosti do své výuky,
   • organizuje pro své žáky exkurze na knižní veletrhy,
   • podporuje autorskou a publikační činnost svých žáků,
   • pořádá autorská čtení žáků a absolventů školy,
   • podporuje ve spolupráci s Knihovnou Jiřího Mahena v Brně rozvoj čtenářství u dětí 1. stupně základních škol (metodické čtení dětem).

Poslání školy

Chceme být vzdělávací institucí, která bude vychovávat z řad našich žáků nadšené a odborně kompetentní znalce knih – šiřitele kultury knihy a kultury vzdělanosti obecně. Chceme být užitečným partnerem všech pracovníků nakladatelství, knihkupectví a knihoven. Vztah ke knihám a vzdělanosti budeme šířit v místě, kde se nacházíme, i mimo rámec běžné školní výuky. Vzděláváním dospělých napomůžeme k jejich začlenění do společnosti a do pracovního procesu. Naším heslem proto je: „Poznávat, obdivovat a šířit knihu.

Hodnocení Českou školní inspekcí

Pod následujícím odkazem si můžete stáhnout aktuální inspekční zprávu, kterou v rámci své činnosti napsala o naší škole Česká školní inspekce: