Zpět na seznam

3. ročník studentské souteže

Vážení žáci, rodiče, kolegové,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o realizaci třetího ročníku ojedinělého projektu Studentská obchodní snídaně (S. O. S.), jehož spoluiniciátory a partnery jsou Střední škola KNIH, o.p.s., Gymnázium Globe, s.r.o. a Business for Breakfast (BforB). Soutěž je určena pro studenty několika středních škol. Příprava žáků na akci včetně její samotné realizace se uskuteční ve 2. pololetí šk. roku 2014/2015. Novinky z této oblasti naleznete zde:

http://sos.ssknih.cz/novinky/

Vybraní žáci školy se zúčastní reálné obchodní snídaně Business for Breakfast společně s podnikateli, následně školení zaměřených na komunikační a prezentační dovednosti a tzv. networking. Dalším krokem jsou 3 hodinová setkání studenta s představitelem firmy, kterou bude na snídani prezentovat.

Studentská obchodní snídaně má charakter soutěže, nad jejímž průběhem dohlíží porota složená z vybraných členů BforB a zástupců prezentovaných firem. Nejlépe vyhodnocení žáci získají ceny poskytnuté partnery soutěže.

Přínosem této akce je seznámení studentů s reálným podnikatelským prostředím, způsobem navazování kontaktů mezi podnikateli - tzv. networkingem. Dalším přínosem je nácvik komunikačních dovedností a prezentace informací o firmě, kterou žák zastupuje, v konkurenčním prostředí žáků různých škol.

Úspěšní studenti z nejstarších ročníků středních škol získali v minulých letech pracovní místo právě u firem, které v této soutěži zastupovali.

 

Ing. Renata Skýpalová, Ph. D., ředitelka SŠ KNIH, o. p. s.

RNDr. Libuše Bartková, ředitelka Gymnázia Globe, s.r.o.