Zpět na seznam

Exkurze do nakladatelství Host

Dne 23. 1. se žáci třídy 3. K zúčastnili exkurze do nakladatelství Host, kde měli možnost zjistit, jak probíhá vydávání knih v praxi a získat odpovědi na otázky, které je zajímaly. Dověděli se tak například, jak probíhá zajišťování autorských smluv se zahraničními autory, účast na veletrzích, distribuce knih po vydání a jaká je historie některých známých knih tohoto nakladatelství – a jak si Host vydobyl své místo mezi ostatními nakladateli.