Zpět na seznam

Projekt 72 hodin

Školní zahrada je vytvářena postupně malými krůčky. Leží na území Bílé hory v Židenicích. Nejprve proběhlo kácení starých vyschlých a nemocných ovocných stromů zahradníkem. Počítáním letokruhů na pařezech jsme zjistili, že stromům bylo až 74 let. Bylo nás 23 lidiček z Gymnázia Globe a Střední školy KNIH. Naším úkolem byl podzimní úklid po kácení a také odstraněni plevele, která vyrostla po loňském vysekání náletových dřevin. Den byl hezký, podzim se zbláznil a chystaly se rozkvétat jarní kytky, na padajícím ovocí se živili motýli. Práce byly prvním krůčkem k revitalizaci zahrady - plánovanou budoucí výsadbu nových stromů, záhonů a bylinek, pokud získáme finanční zdroje.

Chceme společně postupně vytvořit přírodní učebnu otevřenou pro naše dvě školy a přátele z občanských sdružení.